program uživo
20:00 Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom sakramentu
21:00 Riječ kao lijek

Spolno dvojstvo – dva načina postojanja u svijetu

Nije novost danas čuti riječ «gender» niti pojam «rodna ideologija» nego je, naprotiv, postala i popularna iako se nerijetko ne razumije njeno temeljno značenje. Možda se smatra da se upotrebom tih riječi postaje više suvremen, postaje se in. U središtu rodne ideologije stoji tvrdnja da je spol prvenstveno kulturološki odrediv, da nije urođen, već da nastaje u odgojnom procesu, kao rezultat inkulturacije, prihvaćanja određenih gotovih obrazaca ponašanja. Dakle, temeljni je poučak ove ideologije: ne rađamo se kao muško i žensko, već to postajemo po odgoju, po vlastitom izboru i spolnoj orijentaciji. Rodna ideologija u potpunoj je suprotnosti sa znanošću, sa suvremenim istraživanjima mozga i ljudske spolnosti, a njena pogubna posljedica je, prije svega, demografska katastrofa.

         Kako bismo prikazali kršćansko viđenje spolnosti, vratimo se prvim poglavljima knjige Postanka te iz nekolicine riječi iščitavajmo veličinu Božjega nauma i poruke koju nam sveti pisac prenosi.

«Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih» (Post 1,27). Spolna različitost čini dio određenja bitka koji čovjek posjeduje jer on postoji samo kao muškarac ili žena. To su dvije različite forme jedne čovjekove naravi, dva načina postojanja tijela jednog te istog ljudskog bića. Spolnost obilježava cijeloga muškarca u muškome i cijelu ženu u ženskome smislu. Ono što vidno čini muškarca i ženu sličnima i u isto vrijeme različitim osobama je tijelo, nerazdjeljivi dio osobe i princip uzajamnog zajedništva. Ljudska osoba postoji u tijelu i u odnosima unutar svijeta. Tijelo je oblik izražavanja i sredstvo međusobne komunikacije. Svjedok i izvor ljubavi, tijelo otkriva čovjeku poziv na darivanje samoga sebe. Ono je temelj mogućeg zajedništva među osobama koje se temelji ne prirodnoj sklonosti upisanoj u trenutku stvaranja u spolnoj dvojnosti. Od samoga početka ljudsko tijelo sadrži sposobnost izražavanja ljubavi u kojoj čovjek-osoba postaje darom i na taj način ostvaruje smisao svoga postojanja. Posljednji cilj stvaranja čovjeka kao muškarca i žene izlazak je iz vlastite osamljenosti i egoizma te, preko tjelesnoga sjedinjenja, otvaranje drugome.

            Tijelo i seksualnost više su od biologije. Oni nisu sporedni dodatak u odnosu na osobu, nego sastavni dio identiteta, oduvijek ogrnuti dostojanstvom. Spolnost je način postojanja u ovome svijetu, gdje tijelo objavljuje unutrašnjost osobe. Spolno dvojstvo nije činjenica samo tjelesna, nego se odnosi na cijelu osobu jer tijelo nije mužjak/ženka, nego je osoba muškarac/žena. Ono je orjentirano prema zajedništvu, upućuje na odnosnu karakteristiku osobe i u isto vrijeme čini osobu-muškarca sposobnim ući u odnos sa osobom-ženom. Spolnost je u ljudsku osobu od početka upisana, gdje početak (lat. principium) označava ne toliko vremensku stvarnost, nego originalnu manifestaciju ljudskoga identiteta. Sam Isus upućuje na početak (usp. Mt 19,4-8), na biblijski citat o stvaranju muškarca i žene koji omogućuje prodrijeti u otajstvo ljudske spolnosti. Njeno značenje i smisao predstavljeno je u prvim poglavljima knjige Postanka kao svrha i ideal kojeg treba ostvariti. Čovjek je stvoren na sliku Boga koji u sebi živi zajedništvo ljubavi, te je osposobljen ostvariti u sebi svoj temeljni poziv, a to je ljubav. Ljudska spolnost, muškost i ženstvenost, pronalazi svoj smisao u izlaženju iz same sebe kako bi postala dar drugome. Prvi se čovjek budi oda sna kao muškarac i žena, obilježen spolnošću kao svojom temeljnom karakteristikom. Sličnost s Bogom nije u spolnosti samoj po sebi, nego u radikalnoj otvorenosti prema drugome koja je izražena u spolnosti i koja teži ostvariti zajedništvo među osobama u potpunom uzajamnom darivanju.

            Danas, kad su spolnost i seksualnost predstavljene samo kao izvor užitka, bez osobnoga odnosa, bez odgovornosti, gdje se ljudsko biće svodi na razinu životinje željne zadovoljiti nagone, kad je moguće opredijeliti se za spol samo na temelju osobnoga doživljaja sebe i jednako tako zahtijevati da se drugi prema nama odnose sukladno našem izboru, ne zaboravimo da smo stvoreni za mnogo više. Budimo ponosni na sebe kao osobu obilježenu spolnošću u svakoj pori svoga bića i nastojmo se ostvariti, kao žena, njegujući nježnost i majčinstvo upisano u njeno biće, ili kao muškarac koji je pozvan biti zaštita i potpora. Ne otimajmo sebi dostojanstvo jer tek kad je stvorio čovjeka, i to na svoju sliku, reče Bog: «I bijaše veoma dobro» (Post 1,31).

 

 

Kolumnist: 
Spolno dvojstvo – dva načina postojanja u svijetu

novosti iz Crkve

Svećeničko ređenje u Mostaru
Objavljeno 20.6.2017.
Proslava sv. Ante u Bugojnu
Objavljeno 13.6.2017.

Izdvojeno iz programa

Riječ kao lijek je kratka poticajna rubrika koju možete poslušati u programu Radiopostaje Mir Međugorje svakim danom osim nedjelje u 11:55h i 19:15h. 

Rubriku vodi i uređuje Ivana Grbavac.

Prava je riječ u pravo vrijeme kao čaša vode u...

Želite li dan započeti uz poticajne duhovne misli koje u programu za vas priređuju svećenici i časne sestre?

Duhovni poticaj- živo vrelo, slušajte od ponedjeljka do subote u 3:00h, te u 7:10h.

Pitajte svećenika

Svaki ponedjeljak u 8:20 emitiramo rubriku Pitajte svećenika. Rubrika je tu u kojoj svećenici odgovaraju na Vaša pitanja, koja postavljate tijekom tjedna. Pitanja mogu biti anonimna, a možete ih slati putem elektroničke pošte (...