program uživo
17:55 Vijesti iz Međugorja
17:58 Gospina poruka

Ima neka tajna veza

U ovim danima oko blagdana sv. Valentina, okruženi srcima i crvenom bojom, promotrimo što se to događa pri susretu djevojke i mladića. Ako ne prva, onda sigurno među prvim karakteristikama koje će biti zamijećene jest tijelo onoga drugog. Može to biti osmijeh, toplina pogleda, boja kose, način na koji gestikulira dok govori, no uvijek bude ono „nešto“ što je drugačije nego kod ostalih. Ili ne bude, pa svatko krene svojim putem ili pak ostanu povezani nekim drugim vezom, isključujući onaj ljubavni. No, ako „klikne“ nešto među njima, i stvori se „tajna veza“ o kojoj Bijelo dugme pjeva, počinju se isplepletati niti privlačnosti koja nipošto ne ostaje samo na površini, čisto kemijski proces, nego zadire duboko, duboko, u najdublje pore bića za koje se do tog trena nije ni znalo da postoje. Što je to što tako duboko dotiče osobu i kako to da je privlači netko do jučer nepoznat, a toliko je drugih neopaženo prošlo? Čemu teži i za čim traga ljudsko biće? Je li doista samo zadovoljenje primarnih želja i potreba? Ne pušta li krik naše dostojanstvo protiv pokušaja svrstavanja u red bića kojima kemijski procesi u tijelu određuju djelovanje? Zašto postojimo u svijetu kao muškarci i kao žene, zauvijek drugačiji, zauvijek neshvatljivi jedni drugima, a uvijek nedostatni samima sebi, te srca ispružena prema onom vječno drugom.

         Govoreći o spolnoj dvojnosti, vjerujemo da je ona duboka namjera i projekt Božji orjentiran prema zajedništvu koji ima svoj najbolji izraz u potvrdi: „bit će jedno tijelo“ (Post 2,24). U ovoj je različitosti ukorijenjena privlačnost koju određene osobe pokazuju među sobom. Par je u funkciji formiranja „jednoga tijela“, odnosno zajedništva u kojem je posljednji smisao tijela i seksualnosti. Recipročno darivanje osoba svrha je originalnog stvaralačkog nacrta, identitet je ljudskoga bića. Sjedinjenje muškarca i žene u „jedno tijelo“ intuicija je prvoga čovjeka koja se očitovala još od trenutka stvaranja Eve u uskliku divljenja i izrazu ekstaze: „Evo tijela od tijela mojega i kosti od mojih kostiju“ (Post 2,23).

         Žudnja i privlačnost samo su djelomično uzrokovani potrebom da se dokine napetost kemijski proizvedena u tijelu. Oni su iznad svega potreba za ljubavlju. Čovjek više nego li užitak sam, traži motiv užitka. Temeljna potreba nije seks, nego ljubav u čiju se funkciju stavlja seks, upisan u dinamizme naših sklonosti. Seksualnost je posrednička dimenzija dubinskog zahtjeva, temeljne potrebe ujedinjenja na, za čovjeka, najpotpuniji način. Tjelesni iskaz ljubavi nije cilj samome sebi, nego je sredstvo priopćavanja onog najdubljeg što osobe osjećaju jedna za drugu. Ljubav se služi tjelesnim da bi dostigla svoju puninu. Tjelesni odnos sredstvo je izražavanja onog duhovnog odnosa i seksualni čin izraz je duševne nakane, a ta je postati jedno s ljubljenim. Enciklika Veritatis splendor potvrđuje da „osoba, posredstvom svjetla razuma i uz pomoć kreposti, otkriva u svome tijelu znakove, izraz i obećanje dara samoga sebe, u skladu s mudrim nacrtom Stvoritelja“. Puno značenje seksualnosti osobno je zajedništvo ljubavi. Ona je u ljudskome biću poziv na transcendenciju (nadilaženje), poziv na susret obilježen ne posjedovanjem, nego zajedništvom među osobama. Istinska, vjerodostojna ljubav jedini je ključ razumijevanja smisla ljudske seksualnosti.

         Razdvajanje seksualnosti i ljubavi, otimanje je uzvišenosti i ljepote seksualnom činu, gdje je on obavijen požudom i strahom, nikad potpun jer ne zahvaća cjelovitost osobe, nesvodive na tijelo. Samo kad obuhvaća cijelu osobu svakoga od dvoje partnera u svim njenim dimenzijama, može biti uistinu ljudski, a najpotpuniji oblik osobnoga zajedništva muškarca i žene u kojem se to ostvaruje jest brak. 

Izdvojeno iz programa

Svaki ponedjeljak u 8:20 emitiramo rubriku Pitajte svećenika. Rubrika je tu u kojoj svećenici odgovaraju na Vaša pitanja, koja postavljate tijekom tjedna. Pitanja mogu biti anonimna, a možete ih slati putem elektroničke pošte (...

Riječ kao lijek je kratka poticajna rubrika koju možete poslušati u programu Radiopostaje Mir Međugorje svakim danom osim nedjelje u 11:55h i 19:15h. 

Rubriku vodi i uređuje Ivana Grbavac.

Prava je riječ u pravo vrijeme kao čaša vode u...