program uživo
06:45 Biblijska poruka dana - tumači fra Tomislav Pervan
07:00 Najava programa iz studija

Sv.Petar i Pavao

Sv.Petar i Pavao

Danas je svetkovina svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Petra je Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, obznanivši mu da su našli Mesiju, onoga koga je cijelo židovstvo iščekivalo. Na Isusovu objavu Pavao je pao s konja na putu u Damask gdje je kanio privesti kršćane kao bogohulitelje, one koje su otpali od židovstva. Pavao je tada oslijepio, a kad su mu spale mrene s očiju, progledao je i u pravom svjetlu spoznao nauk koji su kršćani ispovijedali. Krstio ga je Ananija, a Pavao se kao veliki intelektualac svoga doba dao tijekom tri godine u arapskome pustinjskom kraju na proučavanje te sile koja ga je oborila i zbog koje je od Savla postao Pavao.