program uživo
')">
')">

Božićna poruka biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića

Božićna poruka biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića

Poštovani slušatelji, dragi vjernici!

Djevica Marija u Nazaretu pred arkanđelom Gabrielom očitovala je Bogu svoja obećanja, koja je već izrekla nadahnuta Duhom Svetim, i tako se uključila u plan Utjelovljenja Sina Božjega. I Josip, njezin zaručnik, prihvatio je sve što mu je Bog „naredio“.

Čistoća: „Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“ (Lk 1,34), čudi se Marija Gabrielovu navještenju Sina Božjega. Iz tih riječi slijedi da se Djevica, već zaručena za mladića Josipa u Nazaretu, „milosti puna“ i nadahnuta služenjem Božjemu planu, bila zarekla Bogu na bezbračan način života. Jest se ona zaručila s Josipom, veli Evanđelje, jer bi bila velika sramota da se zdrava i normalna djevojka ne zaruči, ne uda i ne rađa djecu ako ih Bog dadne, kao i to da se zdrav i normalan mladić ne zaruči i ne oženi. To je po sebi ne samo zov naravi, nego je to izričita Božja volja i zapovijed s obzirom na čovječanstvo. Nakon što Bog stvori muško i žensko, osobno ih „vjenča“, tj. blagoslovi i reče: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite!“ (Post 1,28). To je zadaća ljudskoga roda. Ali, evo, sada velike novosti u povijesti spasenja: netko može biti bezbračan, neoženjen i neudana iz religioznih razloga i u skladu s plodonosnom ljubavlju Božjom. Oba evanđelista, neovisno jedan o drugomu, govore da je bitna uloga Duha Svetoga, Životvorca, u toj odluci Marije i Josipa. Sv. Luka prenosi razgovor Gabriela i Marije. Na Marijin upit: „Kako će to biti…?“, Anđeo joj ogovori: „Duh Sveti sići će na te, i sila će te Svevišnjega osjeniti“ (Lk 1,35). Anđeo zna i njezinu privatnu odluku i Božje rješenje pitanja Utjelovljenja Sina Božjega. Sv. Matej čak dva puta ističe ulogu Duha Božjega govoreći: Isusova „majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego će se oni sastati, nađe se trudna po Duhu Svetom“ (Mt 1,18). I u navještenju Josipu, koji ne bi upoznat sa začećem Marijinim, anđeo mu protumači: „Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga“ (1,20). Mi katolici ovomu otajstvu pristupamo sa svim strahopoštovanjem vjere i zahvalnošću Bogu za taj divan dar utjelovljenja i dar spasenja svih ljudi.

Potpuna poslušnost: „Evo službenice Gospodnje“ (Lk 1,38). Marija se stavlja na raspolaganje Bogu. Njezina je definicija: služavka koja služi, sluškinja koja sluša – zavjet poslušnosti: Hoću, s Božjom pomoću! Na isti način i Josip očituje posluh anđelu koji mu u snu naredi: „Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju“ (Mt 1,20). Ne da žive kao muž i žena, nego da ona, po nadahnuću Duha Svetoga, u posluhu volji Svevišnjega, bude u službi Utjelovljenja i Rođenja Sina Božjega, a on u životnoj zaštiti i nje i Djeteta njezina.

Marija odmah pred anđelom u duši osjeti i prihvati dekret poslušnosti i uslužnosti da konkretno pokaže što znači vršiti volju Božju. Žurno se uputi, tj. pohiti u Judejsko gorje, u Ain Karim, posjetiti svoju rođakinju Elizabetu za koju joj je anđeo bio rekao da je u 6. mjesecu trudnoće. Nije dakle časa časila, nego poletje pomoći Elizabeti u danima njezine visoke trudnoće, kao i njezinu ostarjelu mužu Zahariji. Oboje bijahu u poodmaklim godinama, kao u pravom „staračkom domu“, a Marija u dobi kada može najbolje slušati i služiti.

Plodonosno siromaštvo: „Neka mi bude po tvojoj riječi“ (Lk 1,38) – zavjet prihvaćanja, iz anđelova glasa i iz Božjih usta, svega onoga što je Bog naumio i smislio. Prihvaća svaku neimaštinu i svaku nevolju u svim stvarnim uvjetima, u svim vremenskim okolnostima i u svim prostornim tjesnacima, glasi Marijin pristanak na Božju odluku.

Na isti način i Josip, zaručnik njezin, ima objavu od anđela, neovisno o Mariji, spreman u Betlehem, bez igdje ičega, osim zavežljaja u ruke i na neizvjestan put. Bog će providjeti!

U povijesti su nastajale tisuće zajednica s milijunima osoba sa zavjetima čistoće, posluha i siromaštva pod zaštitom i u službi Glavara Svete Obitelji, Isusa  Krista, i Božjega plana otkupljenja i spasenja roda ljudskoga. Danas u Crkvi doživljavamo određenu krizu i slaba pristupa u redovničko zvanje i napuštanja redovništva. Neka Djevica Marija i sv. Josip, koji su bili u službi rođenja i odgoja Isusova na zemlji, svojim zagovorom kod Boga pomognu mladima da se svjesno odluče i milosno ustraju u redovništvu, da se Isus rodi u srcima tolikih ljudi. Pomogao u tome Božić – Sveto Porođenje Isusovo!

Svim slušateljima bila sretna i blagoslovljena Nova 2020. godina!

Ratko Perić, biskup