Dr. sc. Vida Vukoja u ‘Magistra vitae’ o glagoljici i glagoljaštvu

U emisiji Magistra vitae započeli smo novi ciklus na temu “Glagoljica i glagoljaštvo”. U prvom dijelu govorili smo o životu svete braće Ćirila (autora glagoljice) i Metoda, Grka iz Soluna, koji su tijekom 9. stoljeća misionarili među moravskim Slavenima. Za potrebe te misije sveta braća su s grčkoga na staroslavenski ili starocrkvenoslavenski prevela najvažnije liturgijske … Nastavi čitati Dr. sc. Vida Vukoja u ‘Magistra vitae’ o glagoljici i glagoljaštvu