Mons. Mate Uzinić imenovan nadbiskupom koadjutorom Riječke nadbiskupije

Papa Franjo imenovao je nadbiskupom koadjutorom Riječke nadbiskupije mons. Matu Uzinića, dosadašnjeg dubrovačkog biskupa, priopćila je danas, 4. studenoga Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Mons. Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu pohađao je u Dubravi, srednju školu i gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Od 1986. do 1993. studirao je teologiju na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu, a 1993. godine postigao je akademski stupanj bakalaureat. Od 1992. do 1993. pastoralno je djelovao kao đakon u župi Trilj.

Nakon svećeničkog ređenja bio je od 1993. do 1995. župni vikar u Omišu; a od 1995. do 1996. župnik u Otrić-Strugama. Od 1996. do 2000. studirao je u Rimu na Papinskom Lateranskom sveučilištu gdje je postigao licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Od 2000. do 2002. obnašao je službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu. Od 2001. do 2011. bio je rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu.

Dana 24. siječnja 2011. imenovan je dubrovačkim biskupom, a zaređen je za biskupa 19. ožujka te godine.

U okviru Hrvatske biskupske konferencije (HBK) obnaša dužnost predsjednika Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba i predsjednika Vijeća za život i obitelj.

povezano