9.4 C
Međugorje
30.11.2323.

Biblijska poruka 24. 8. 2023. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Sveti Bartolomej – apostol

Kroz rado slušanu svakodnevnu rubriku ”Biblijska poruka dana” u programu Radiopostaje Mir Međugorje, kojom mnogi započinju dan, fra Tomislav Pervan već godinama tumači evanđelje.

Iv 1,45-51

Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«


 

Sveti Bartolomej spominje se u popisima prve trojice evanđelista. U evanđe­lista  Ivana ga nema, ali mu je vjerojatno puno ime Natanael Bar-Tolmaj, Natanel, sin Tolmejev, i o čijemu pozivu imamo opširnije u Ivanovu Evanđelju 1, 45-50. Vje­rojatno je bio pismoznanac ili učenik nekoga rabina. Nakon Duhova je prema preda­ji propovijedao u Indiji, potom u Mezopotamiji i Armeniji gdje je podnio mučeniš­tvo. Na Michelangelovu Posljednjem sudu u Sikstinskoj kapeli Bartolomej drži u ruci oderanu kožu. Tako je i mučen, oderali mu na njemu živu kožu! Njegovi su zemni ostatci preneseni u srednjem vijeku u Benevento a potom u Rim gdje se i danas ču­vaju.

Zanimljiva je dinamika poziva učenika u Ivanovu Evanđelju. Nakon prvoga su­sreta Andrija nalazi svoga brata Šimuna i dovodi ga k Isusu. U Natanaelovu slučaju Filip – koga je Isus prethodno pozvao – nalazi Natanaela. Postoji stanovita zakoni­tost: Onaj koga je Isus pronašao postaje tražitelj, on traži novoga učenika. Pozvani postaje pozivatelj, evangelizirani postaje evangelizator. I tako se Radosna vijest širi. Od onda, pa i do dana današnjega.  Preko ovjerovljenih svjedoka koji su iskusili snagu Isusove osobe.

Filip ne veli izričito, kao Andrija Šimunu, da su pronašli Mesiju, nego s okoliša­njem, budući da se Natanael razumije u Pisma: “Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije i Proroci – Isusa, sina Josipova iz Nazareta”. To izaziva kod Natanela negativ­nu reakciju. Vjerojatno je Nazaret, u kome je Isus proveo tridesetak godina, slovio na zlu glasu. Pa nisu li oni htjeli prvi Isusa strmoglaviti, ubiti (Lk 4,29)?

Na to se Filip ne upušta ni u kakvu teološku raspru, nego jednostavno svjedoči i veli: “Dođi i vidi!” To mu je jedini dokaz. Upravo kao što je rekao Isus Andriji i Iva­nu: “Dođite i vidjet ćete!” To je punomoć jednoga učenika koji izgovara iste riječi kao i Isus. Natanael nije od onih koji su lakovjerni. On računa sa svjetlom, s riječju odozgor, da mu se otvore oči za novo svjetlo.

Ponovno imamo izričaj: “Isus ga vidje!” Isusov pogled pa potom riječ koja pogled prati bili su dovoljni da razoružaju Natanaela. To je milosni trenutak gledanja i spoznaje. “Evo pravoga Izraelca!” – Evo pravoga čovjeka! Kao da mu Isus želi reći: “Dobro je, lijepo je što postojiš!” Isus ne gleda na našu tamu, nego našu potrebu za svjetlom. I njegov nam pogled daje ono što nemamo. Ovo ‘Izraelac’ nije puka etike­ta, nego odražava ono što Natanael u biti jest, bogotražitelj, istinski borac s Bo­gom, kao praotac Jakov.

Ono Isusovo ‘vidjeh te pod smokvom’ znači u židovskoj predaji da je pod smok­vom – u debelu hladu – proučavao, meditirao nad Božjim Pismom. Nakon toga Isuso­va odgovora ovaj je samo uzviknuo od sreće: ‘Pa ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!’ – Osjetio je da ga je Isus prozreo, prožgao u dubini, svojim pogledom, svojim og­njem, milošću. Ovdje imamo upotpunjavanje objave i znanja, njihovo međusobno prožimanje. Isus nosi objavu, Natanael je studira i biva obasjan njezinim svjetlom. – Ponovno imamo ozbiljenje Isusove slike o blagu na njivi, o dragocjenom biseru koji čovjek pronađe te rasprodaje sve i sretan te radostan ga uzima.

Isusov je odgovor znakovit: Budući da sam ti rekao! – upravo kao i Tomi nakon us­krsnuća: Budući da si me vidio! – blaženi su i sretnici oni koji ne dvoje, a vjeruju. I Natanael i Toma su dvojitelji, sumnjaju u početku. Obojica se ne otvaraju napre­čac. Ali kad povjeruju, onda je to stamena vjera u Gospodina Isusa. I zato Isus obe­ćaje daleko veće stvari u njihovu životu, a pogotovo u vječnosti.

To više jest Isusovo zajedništvo s nebeskim Ocem, to znači imati uvida u nutarnje jedinstvo i prožimanje u samome Bogu. Vidjet će nove Jakovljeve ljestve nad Isuso­vom osobom, tu neposrednu komunikaciju Oca i Sina, Neba i Zemlje. A potom će učenici i sami činiti ista djela koja je Isus činio, činit će i veća, jer on odlazi k Ocu da bi ostao zauvijek sa svojima. Svi mi možemo samo jedno reći nakon ovakva is­kustva s Isusom: Uistinu, ovdje nije ništa drugo nego sama kuća Božja, ovdje su vrata u samo nebo! – u Isusovoj osobi.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne