4.4 C
Međugorje
30.11.2323.

Biblijska poruka 7. 2. 2023. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Protiv religije vanjštine – za vjeru srca

Kroz rado slušanu svakodnevnu rubriku ”Biblijska poruka dana” u programu Radiopostaje Mir Međugorje, kojom mnogi započinju dan, fra Tomislav Pervan već godinama tumači evanđelje.

Mk 7,1-13

Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.

A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.

Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«

A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke — uredbe ljudske.

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«


 

Na prvi pogled čovjek se prestraši sa siline i žestine sukoba koji je izbio na vidjelo zbog čisto banalne, trivijalne stvari. Povod bijaše običaji i praksa kod stola. Jesti ili ne jesti opranih ruku? Mora li se do te mjere stvar problematizirati da se ide do nepomirljivosti, do istrjebljenja na život i smrt? Je li posrijedi krajnji religijski fanatizam?

Što je važnije: Pranje ruku, čistunstvo ili ono što Bog traži, ljubav, smilovanje, dobrotu u našem djelovanju? Ne čini čovjeka savršenim vanjsko pranje, nego otvorenost Božjoj volji i spremnost da čovjek u životu odjelotvori ono što Bog stavlja kao životna načela. Zbog ovakvih sukoba Isus je na sebe navukao gnjev i na kraju smrtnu osudu. U ovim je riječima sadržano pitanje života i smrti, u svakom vremenu.

Prema Isusovu poimanju to uopće nisu banalna, trivijalna pitanja, riječ je o bitnome, odlučnome u životu. Naime, u praksi su pismoznanci i farizeji – kao gornji sloj – gledali s visoka i s prijezirom na obični puk sa sela jer nisu upućeni kao oni u tumačenje Božjeg zakona; neobrazovana masa prema njihovu mišljenju nije kadra znati sve finese i potankosti u Zakonu i tumačenju Zakona kako bi do kraja zadovoljili otačku predaju.

Sukladno tome ti ljudi nemaju pristupa k Bogu koji je Mojsiju predao svoje zapovijedi te tražio da ih se sa svom pomnjom obdržava. Sve mora u čovjekovu životu služiti tomu kako se Bogu približiti, kako postati Božji prijatelj. Kako se ponašati da mi život bude blagoslovljen i na kraju plodan pred Bogom? Kako se odnositi prema bližnjima da im budem prijatelj i brat?

Isus – prostor slobode od prisila

Isus naglašava kako je svaki čovjek slobodan, kako je svaki čovjek osoba stvorena u slobodi i želi živjeti u slobodi. Isus je zbog ovakvih svojih riječi i stava potpisao sebi svoju vlastitu smrtnu osudu. Riječi su to zbog kojih je morao otići u smrt jer se sukobio s ideologiziranom religijom svog vremena, a pitanja koja je svojim ponašanjem i praksom nabacio te kojima je za svoga života izazivao svoje slušateljstvo, za svaku su religiju, a ne samo za onodobnu židovsku, pitanja koja se tiču srčike svake religije. Jednako i kršćanstva kao izravnog slijednika i baštinika Isusove osobe i riječi. Stoga nam nije dopušteno tumačiti i izlagati Isusove riječi iz nekakve vlastite ležernosti ili ugode, kao da se nas to ništa ne tiče ili tako da nas to ništa ne košta, kad su ovakve Isusove riječi njega stajale njegova života!

Je li dopušteno ‘razvodnjavati’ Isusa kad je u pitanju čovjek? Isus se ovim svojim stavom stavio posvema naspram i usuprot cijelom Izraelu, jer je taj narod kroz stoljeća razvio svoj kodeks ponašanja po kome su se naskroz razlikovali od svih drugih naroda. Njihov im je stav i životni kodeks utiskivao nutarnji i vanjski razlikovni identitet nasuprot poganskomu okružju ali i u odnosu na Boga. S jedne su strane ti propisi integrirali Izrael iznutra, a s druge strane bijahu razlikovna obilježja u odnosu na ostale narode, pa bi se teško ogrješivao tko bi ih kršio.

Prema tome, onaj tko se druži s carinicima, javnim grješnicima, poganima, prostitutkama, taj je u očima pravovjernika otpadnik, zašao na krivi put. Isus nije samo otpadnik, nego heretik i zavodnik, koji odvodi na stranputice. Ignorira Mojsijev zakon i propise, javno se izlaže u društvu s grješnicima. I zato je logična posljedica takva ponašanja nasilna smrt… A pogotovo nakon što je toliko puta javno prokazivao i žigosao farizeje zbog lažne samodopadnosti, prijetvornosti, licemjerja, lažne pobožnosti te duhovnog silovanja i nasilja nad narodom u ime Boga. Isus je uvijek na strani onih koji ne poznaju Zakon, koji su na dnu društva.

Čovjek, osoba –  a ne propisi

U Isusovim očima, a prema Isusovu poimanju, i u Božjim očima u prednjem je planu uvijek čovjek, pojedinačna osoba, a ne običaji ili predaje starih. Čovjek koji treba živjeti u slobodi, bez straha i tolikih fobija, bez nutarnjih i vanjskih otuđenja koje sa sobom donosi religija pukih propisa, zakona i zabrana. Lijepo to izražava poznati protestantski egzeget G. Bornkamm veleći:

“Na sebi svojstven način Isus relativizira u svojim riječima ono ŠTO čovjek čini, a sav je naglasak na tome KAKO se nešto čini”. Koji su motivi, koje su nakane djelovanja, koji je cilj radnje? To bi trebalo biti u prednjem planu. Svakoj istinskoj vjeri mora biti stalo do toga ne kako se čini, nego s kojim se ciljem nešto čini. Koja je konačna nakana? Osoba je važnija od njezinih čina. Na drugom će mjestu Isus govoriti o ‘obijeljenim grobovima’ (usp. Mt 23,27), ili pak o lažnim fasadama i religijskim Potemkinovim selima.

Ljubav prema Bogu i bližnjemu

Ljubav prema Bogu i bližnjemu temeljna je norma djelovanja. U tome smislu ljubav zna biti i ‘kršiteljica’ Zakona. Lijepo je imati čistu vanjštinu, ali je bitno imati čisto srce, slobodno od prijetvornosti i laži. Nemoguće se svidjeti Bogu na ‘religijski’ način, pokušavajući Boga učiniti ovisnim o našim djelima. Ne treba Bog naših čistih, opranih ruku, nego treba srce koje ljubi i prihvaća. Čisto srce stvori mi, Bože! – pjevao je moleći i kajući se psalmist.

Štovanje Boga treba biti utemeljeno u samome Bogu, ne u ljudskim predajama. Isus to ponazočuje upravo primjerom iz prakse. Proglasi li netko nešto darom ili prinosom dragom Bogu, nije dužan brinuti se za roditelje, makar to i ne prinio Bogu kao žrtvu. Prezire i Boga i čovjeka u ime nekakve religije ili religioznosti, a danas nerijetko u ime lažnoga humanizma. Na kraju nije riječ o posudama, nego o srcu, a u konačnici ni najprofinjeniji zakoni nisu vrijedni koliko jedan čovjek. Čovjek ima svoju neotuđivu vrijednost u Isusovim i Božjim očima.

Misao sv. Augustina o usnama i srcu

“Ovaj me narod slavi usnama, a srcem su predaleko od mene”

Tko je sve stvorio? Tko je tebe stvorio? Što su sva ta stvorenja? Što si ti glavom? I kako se dade opisati, što je onaj koji je sve to stvorio? Da bi to mogao izreći, tvoja ga misao treba prihvatiti… Dakle, usmjeri sve svoje mišljenje na njega. Približi mu se. Da bi nešto mogao bolje vidjeti, trebaš se približiti, i očima jasno motriti… Boga je moguće vidjeti samo u duhu, njega spoznaje samo srce. A gdje je srce s pomoću kojega čovjek može vidjeti Boga? “Blago čistima srcem, oni će Boga gledati” (Mt 5,8).

U jednome psalmu čitamo: Accedite ad eum et illuminamini – Pristupite k njemu i bit ćete prosvijetljeni (34,6). Moraš prezreti mrak i tamu da bi mogao stupiti i biti prosvijetljen… Grješnik si, moraš biti opravdan. Ali ne možeš primiti pravednost ako ti se još uvijek sviđa zlo. Uništi ga u svome srcu, očisti svoje srce.

Otjeraj grijeh iz svoga srca, u njemu bi htio stanovati onaj za kime žudiš. Ljudska duša – “nutarnji čovjek” (Ef 3,16) približava se Bogu koliko može, naš nutarnji čovjek, stvoren prema Božjoj slici, čovjek koji je stvoren prema slici samoga Boga (Post 1,26), ali se od Boga odvratio postajući mu ne nalik.

Zacijelo, to se ne događa na prostoran način – da se čovjek Bogu približava ili od njega udaljava. Nisi li mu više sličan, udaljuješ se od Boga; ako si mu pak sličan, približavaš mu se. Pogledaj na koji način Gospodin želi da mu se približimo: Najprije nas čini onomu sličnima da mu možemo biti blizu. On nam veli: “Budite kao Otac vaš nebeski koji daje da njegovo sunce sja zlima i dobrima, koji daje da njegov dažd daždi, pada pravednicima i nepravednicima”. Uči se stalno kako ćeš ljubiti svoga neprijatelja (Mt 5,44-45).

I kao što ta ljubav u tebi raste, ona te vraća natrag k tebi samome i oblikuje te prema Božjoj slici… i što se više približavaš toj bogolikosti, rastući i napredujući u ljubavi, tim ćeš više osjećati Božju prisutnost. Koga osjećaš? Koji k tebi dolazi ili komu se vraćaš? On se nikada nije od tebe odvratio, ali si se ti od njega udaljio.

Sv. Augustin, Tumačenje psalama, Ps 99

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne