Duhovni poticaj Živo vrelo od 1. do 6. siječnja 2024. – fra Marin Mikulić

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata i u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovaj tjedan od 1. do 6. siječnja 2024. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremao je i kazivao fra Marin Mikulić, svećenik Hercegovačke franjevačke provincije koji je na službi u župi sv. Jakova u Međugorju. Njegova promišljanja možete poslušati i na našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 6. siječnja 2024.

Tražimo put koji vodi do Krista

Danas crkva slavi svetkovinu Bogojavljenja ili sveta tri Kralja. Bogojavljenje je očitovanje Isusa kao Mesije Izraelova, Sina Božjega i Spasitelja svijeta. Zajedno s Isusovim krštenjem u Jordanu i svadbom u Kani, ono slavi poklon “mudraca” s Istoka Isusu. U tim “mudracima”, koji predstavljaju okolne poganske religije, Evanđelje vidi prvine naroda koji u Utjelovljenju primaju Blagovijest spasenja.

Dolazak mudraca u Jeruzalem da se poklone židovskom kralju pokazuje kako oni, u mesijanskom svjetlu Davidove zvijezde, traže u Izraelu onoga koji će biti kralj narodâ.

Mudraci zatim »otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu«. To su najdragocjeniji darovi s Istoka, najbolje je za Boga. Zlato je simbol kraljevske vlasti. Mi kršćani želimo se truditi da Krist kraljuje u svim ljudskim djelatnostima, da sve duše budu zahvaćene njegovim kraljevstvom pravde, svetosti i mira. »Tako mu trebamo dati zlato: fino zlato ne navezanosti na novac i materijalna dobra, stvari koje su ipak dobre jer dolaze od Boga. Međutim Gospodin je htio da se njima koristimo tako da naše srce ne vežemo uz njih, već da ih upotrijebimo za opće dobro svih ljudi.«

Zato nemojmo moliti mudrace da nam dadu zlato, tamjan i smirnu. Radije ih zamolimo neka nam pokažu put koji vodi do Krista kako bismo mu svakoga dana mogli nositi svoje zlato, svoj tamjan i svoju smirnu. »Stoga molimo Majku Božju, koja je i naša Majka, da nam pripravi put koji vodi u savršenu ljubav: Slatko srce Marijino, priprema sretan put! Njezino slatko srce poznaje sigurnu stazu na kojoj ćemo susresti Krista. Mudraci su imali zvijezdu, mi imamo Mariju.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 5. siječnja 2024.

Bez vjere ne možemo živjeti

Današnje nam Ivanovo evanđelje pokazuju načine da postignemo ono bez čega ne možemo živjeti kao ljudi i vjernici, a to je vjera. Onu vjeru koju smo vidjeli kod Natanaela u današnjem evanđelju. Za tu njegovu vjeru Isus ga pohvaljuje: „EVO IZRAELCA U KOJEM NEMA PRIJEVARE“, divna je to pohvala koju je Isus uputio Natanaelu. Savršeno sam i iskreno svjestan da trenutno uopće nisam u stanju primiti od Isusa istu pohvalu koju upućuje Natanaelu. Zašto?

Zato jer, kad se Natanael smiješi, njegovi osmijesi nisu lažni nego iskreni. Kad Natanael zahvaljuje, njegove zahvale nisu lažne nego iz srca zahvaljuje. Kad Natanael grli i ljubi, njegovi zagrljaji i poljupci nisu lažni, nego su zaista iz ljubavi. Kad Natanael kaže volim te, njegova ljubav nije lažna. Kad Natanael daje obećanje, ono je iskreno. Natanael ne vara i ne obmanjuje nikoga. Natanael nije licemjer, to jest nije glumac koji glumi na pozornici života. On ljubi istinu. Čak i s Bogom, a posebno s Bogom je iskren.

Natanael je savršeno svjestan da ništa ne može sakriti pred Bogom koji proniče i poznaje naše srce. Natanael ne izgovara molitve, nego moli. U dobru koje čini, Natanael ne traži vlastiti interes ili ljudsku slavu, nego dobro bližnjega i slavu Božju. Natanael ne živi kako bi ostavljao dojam, već kako bi bio. Natanael ima lice bez šminke. Ono pravo lice kakvo mu je Bog dao iskreno i puno vjere. Kako lijepo!

Zato draga braćo i sestre, Natanael nam daje primjer i potiče nas kako je se važno susresti s Isusom, jer susret s Isusom nas mijenja u potpunosti, i preobražava nas. I drugo na što nas Natanael  potiče jest vjera, da vjerujemo Isusu u svim  životnim situacijama.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 4. siječnja 2024.

Gdje Isus danas boravi?

Danas slušamo Ivanovo evanđelje, i vidimo učenike kako pitaju Isusa: „Učitelju –  gdje stanuješ“, a On im odgovori: „Dođite i vidjet ćete“. Gdje Isus danas boravi, je smo li ga tražili? Mnogi će reći kako je Isus u crkvi u tebernakulu i to je točno, kad god uđemo u crkvu tamo ćemo pronaći Isus. Ali Isus je i na mnogim drugim mjestima. Prije svega u mome srcu, samo trebam da duboko zavirim u svoje srce i tamo ćemo ga pronaći.

Isus je prisutan i u našim bližnjima, u bolesnima, osamljenima, siromašnima. I tamo ćemo ga pronaći, samo je važno da odemo kod svojih bližnjih i vidjeti ćemo ga. Zato nas i Isus poziva da dođemo i da vidimo. I zato je važno poći čovjeku patniku i tamo ćemo naći Isusa. Tu nas on čeka i očekuje.

Naše je poslanje ljude voditi Isusu. Jedan od obojice učenika, Andrija, susreće istoga dana svoga brata Šimuna i objavljuje mu: „Našli smo Mesiju!“ Slušajući Ivana i živeći kod Isusa, Andrija je brzo spoznao tko je Isus: „Isus je Mesija“. Srce mu je puno spoznaje o Isusu. On ne može šutjeti i oduševljava svoga brata Šimna za Isusa. Kada čovjeka vodimo k Isusu pa makar to bilo u tišini molitve, možemo biti sigurni da će Isus primiti toga čovjeka.

Ako smo pronašli Mesiju, iskusili njegovu blizinu, nemojmo to za sebe zadržati. Već to prinesimo drugima da i drugi pokušaju potražiti Mesiju da i oni mogu reći „našli smo Mesiju“, našli smo živoga Isus. Nalazimo se još u božićnom  vremenu, zato nam je važno da pođemo do jaslica i da pogledamo onu siromašnu štalicu i tamo ćemo naći i vidjeti Isusa gdje stanuje.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 3. siječnja 2024.

Ime Isus znači da će s nama Bog biti

Danas Crkva slavi blagdan Imena Isusova. U evanđelju današnjega dana vidimo daje sv. Josipu nalog da će on nadjenuti ime djetetu rođenom od Marije, dat će mu ime Emanuel – što znači S nama Bog. Ime Isus znači da će s nama Bog biti, da će uvijek biti sa nama. Zato svaki put kad zazivamo ime Isus, mi zazivamo Boga da bude s nama, da uvijek bude tu u mome srcu.

Isus je snažno poučavao da će ondje gdje su dvoje ili troje okupljeni u Njegovo ime, on biti među njim zajedno. Ljudi su također zvali Isusa imenom tražeći čudo i mnoga su se čuda događala po imenu Isus. Slijepac je povikao: “Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!“, i tim zazivanjem i daljnjim razgovorom vratio mu se vid. Demoni su istjerani iz opsjednutog Isusovim imenom.

Mnogi su umrli izgovarajući Kristovo ime. Oni koji su radili kao misionari šireći Isusovo ime često su patili zbog Njegovog imena. U blaženstvima je Isus predvidio da će neki biti progonjeni zbog njega. Kroz povijest kršćanstva mnogi su prolili krv i umrli mučeničkom smrću, neki su čak i na usnama ispovijedali Isusovo ime dok su odahnuli.

Proslava Svetog Imena Isusova podsjeća na nas ove pretke u vjeri i nadamo se da nas potiče da želimo da Isusovo ime bude naša zadnja riječ. Zato uvijek zazivajmo ime Isus, da Bog uvijek bude sa nama, na nas prati kroz čitav naš život, sve do onoga dana kad ćemo poći k njemu i ugledati njegovo lice.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 2. siječnja 2024.

Svjedočimo li hrabro za Isusa?

U današnjem evanđelju slušat ćemo ili smo već slušali, o svjedočanstvu Ivanovu. Ivan snažno svjedoči za Isusa da je on Sin Božji. Ivan sebe u potpunosti snizuje, povlači se sa scene i stavlja Isusa na scenu i kaže: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ Evo Sina Božjega koji će spasiti svijet, koji će spasiti svakoga čovjeka koji u njega povjeruje.

Ivan u ovoj jednostavnoj rečenici izriče svu istinu Kristova utjelovljenja, života na zemlji, muke, smrti i uskrsnuća. A da Ivan zna da je Krist Bog vidi se iz izjave „za mnom dolazi čovjek koji bijaše prije mene.“ Zasigurno nije bio prije Ivana ni začet ni rođen, ali je od vjekova jer je Bog, a Ivan to i svjedoči. Također, Ivan svjedoči i o kristalnoj jasnoći shvaćanja svoje uloge u mesijanskom djelovanju Krista, on je onaj koji krsti vodom dok se on ne očituje Izraelu. Iz ovog kratkog odlomka možemo zaključiti nekoliko stvari bitnih za naš osobni život. Susret s Krstom pomaže nam da spoznamo istinu o samima sebi.

Ivan je snažno svjedočio za Isusa, nije se bojao svjedočiti za Isusa, i zato se kaže za njega da je „Glas koji viče u pustinji“. I zato nam ovo evanđelje postavlja  pitanja: Kakvo je naše svjedočanstvo? Svjedočimo li mi hrabro za Isusa? Jesmo li mi danas onaj glas koji viče u ovome svijetu? je li u našem životu vidljivo da je Bog prisutan u meni. Je li ja čvrsto vjerujem u Isusa, je li moja vjera čvrsta?

Ovo su pitanja o kojima moramo danas razmišljati.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 1. siječnja 2024.

Vjera nam je mala, nada nam se izgubila, a strpljivosti nemamo

Na dobro vam došao Božić, sveto porođenje Isusovo i mlado lito.

Danas počinje nova godina, Crkva danas još slavi Mariju Bogorodicu, majku koja je rodila našega Boga. I baš je lijepo da ovom svetkovinom započinjemo novu godinu. Lijepo je što ćemo danas zazvati našu Majku Mariju da nas prati svojim zagovorom kroz ovu našu novu godinu.

Kroz čitavu godinu posjećujemo marijanska svetišta, zaustavljasmo se kod kipa njezina i izlijevamo svoje molitve.  Svaki od nas dolazi nebeskoj Majci s nakanom u svome srcu, donosimo nakanu koju želimo prikazati Mariji,  kako bi nam Ona izmolila milost kod svoga Sina. Ali nama danas malo fali vjere, nade i strpljivosti.

Vjera nam je mala, nada nam se negdje izgubila a strpljivosti nemamo nikako. Željeli bi da nam Marija odmah ispuni naše želje, ako ne ispuni odmah, e onda preziremo i Boga i Mariju, i gunđamo zašto ovo, zašto ono. Zašto je to tako? Zato,  jer Boga tražimo samo onda kad nas nevolje stisnu,  gledamo Boga kao nekog čarobnjaka koji će reći dvije čarobne riječi i riješiti problem.

Da bi Bog u nama djelovao i pomogao nam u našim problemima, moramo malo vjerovati i biti strpljivi, jer Bog samo djeluje preko naše vjere. Marija, ona je naša Majka, ona je imala čvrstu vjeru i nadu bila je puna milosti. Ona je majka koja nas u svojoj milosti okuplja, koja želi da vjerujemo, i da se obratimo njezinu Sinu, koja želi da svi dođemo u slavu koju je i ona doživjela. Jer upravo zbog svoje velike milosti ima sućuti za sve nas. I zato je i anđeo Gospodnji pozdravio „Zdravo milosti puna! Gospodin je s tobom“.

S pravom ju je anđeo mogao pozdraviti „milosti puna“. Jer je ona zaista puna milosti prema svima nam. I zato je ona tu sa nam, zove nas i potiče nas. Ona nikada ne odustaje od nas i nikad neće odustati od nas. Zato na početku nove godine zazovimo Mariju da nas prati i zagovara kod svoga Sina.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne