Duhovni poticaj Živo vrelo od 25. do 30. travnja 2022. – fra Mladen Rozić

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata, te u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovog tjedna, od 25. do 30. travnja 2022. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremao je i kazivao fra Mladen Rozić, svećenik Hercegovačke franjevačke provincije i župnik u Bukovici. Ako ste propustili u našem programu, donosimo ih svakodnevno i našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 30. travnja 2022.

Nosite mir i pomirenje oko sebe

Neka Vam danas ništa ne stvara pomutnju niti uzburkanost života. Budite i sami osobe koje nose mir i pomirenje oko sebe. Život na zemlji zna počesto biti pretežak. Razne bure i oluje znaju uzburkati more našega života. Tada je teško veslati i kormilariti njime. Počesto je protivan vjetar i takve situacije nas znaju plašiti. U strahu za svoj život zna čovjek krenuti i krivim smjerom. Mrak života nas obavije svojim plaštem, te se ne vidi put a ni cilj. Sve su to elementi koji život čine nesigurnim. Naše ljudske moći su počesto ograničene, pa nam je potrebna pomoć i ohrabrenje. Potrebni su nam ljudi, ali nam je prije svega potreban Bog. Treba nam onaj koji jedini može donijeti sigurnost i smiraj.

Zato je potrebno podići svoj pogled sa Zemlje. Da, Zemlja je mjesto boli i suza, ali i mjesto mira i spokoja ako si uz Isusa. On želi svratiti kod tebe, u tvoju stvarnost i rastjerati mrak iz tvoje duše.  Želi ti osvijestiti stvarnost u kojoj ćeš prepoznati sebe i svoje stanje. Tek tada ćeš moći vidjeti gdje ti je potrebna pomoć. Bez toga ćeš se vrtjeti u krug, u viru života koji te može progutati. Isus želi doći do tvoga srca i smiriti ga.  Želi potjerati iz tvoga života sve one sadržaje koji te plaše i koji stvaraju uzburkanost u tvome životu. Isus će ti donijeti mir kao i učenicima dok je hodao po moru i valovima. On je gospodar svega. On je iznad svih bura i valova. Moraš mu dopustiti da dođe do tvoga srca, da bi ga mogao smiriti. Jedina si mu zapreka ti, ako ga ne želiš. Ako nemaš vremena za njega. Za to ti je potrebna vjera. Isus može iz tvoga života otjerati, tamu i svaki strah i uvesti te u svoju sigurnost. On je zato došao k nama kako bi nam omogućio mir i sigurnost života.

Nisu to shvaćali ni njegovi najbliži suradnici, zato im je znao ponavljati lekcije. Često ih je ostavljao same da shvate kako su bez njega nemoćni. Tako je i s nama. Toliko toga nas plaši i ugrožava. Isus je tu da nam pomogne. Uđimo u današnji dan s vjerom i povjerenjem u Božje vodstvo. Bez obzira na naše životne situacije, Bog je tu. On samo čeka na našu vjeru i povjerenje u njega. Izručimo se danas Isusu neka on kormilari našim životom. Amen!


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 29. travnja 2022.

Sveta Katarina Sienska

Život na zemlji obiluje počesto brigama i poteškoćama koje nas znaju izmoriti i život nam učiniti preteškim. Obično nam opterećenja dođu kad se malo svojim stilom odmaknemo od Boga. Uhvati nas neki zemaljski ritam, te dođemo u fazu kad se više ne možemo nositi s poteškoćama. A Bog se želi brinuti o nama, a mi mu svojim stilom ne dopuštamo da bude uz nas. Aktivnost i ritam života se povećaju a nestane molitve. Tada nema ni povezanosti s Bogom koji nas voli. Upoznaj stoga svoje misli i vidi voliš li ti Gospodina. Nemoj prebrzo davati odgovor, jer tvoj život je odgovor na ovo pitanje.

Ako idem sam kroz život i mislim kako ću svojim sposobnostima i poznanstvima uspjeti- varaš se. Ne može čovjek uspjeti bez Božje blizine, bez molitve. A Božja blizina, na koju nas poziva nije ništa drugo nego potreba za molitvom. To je onaj odmor na koji nas Krist poziva. Čovjek se sam ne zna odmoriti, potreban mu je Bog za to. Čovjek je pozvan odmoriti se kao što se i Bog odmara. Knjiga Postanka govori o Božjem odmoru nakon šest dana stvaranja. Kao što se Bog divio na svemu stvorenom i mi trebamo Bogu biti zahvalni i diviti se nad svim što je stvorio. Diviti se i nad vlastitim životom bez obzira što je možda ponekad težak i opterećavajući. Isus nas poziva k sebi, i da učimo od njega. Najteže je napraviti prvi korak k njemu. Potrebno je zakoračiti u Božju blizinu- u molitvu. Potrebno je ući u poniznost i krotkost života, jer tamo je Bog.

Ne dopusti nikome da ti uzme mir koji je produkt Božje blizine. Uz njega je životni teret puno lakši jer nam ga on uzima na sebe. Mnogi su shvatili ovaj Kristov poziv i primakli su mu se, te su svojim životom proslavili Boga i osmislili svoj život. Jedna od njih je i sv. Katarina Sienska koje se danas spominjemo. Provela je svoj život u molitvi i postu. Odlučila je biti cijeli život u Božjoj blizini. Božja blizina ju je slala ljudima da ih pomiruje međusobno i sa svojim Bogom. Ljudi u raznim prigodama su joj bili prilika da im iskaže ljubav i pokaže kako je Bog i danas živ i djelatan u povijesti. On to čini preko mnogih ljudi koji mu se posvete potpuno. To je učinila sv. Katarina i bila obdarena tolikim darovima neba koje je darovala ljudima. Ona nam je primjer kako se živi i radi za Boga i brata čovjeka. Neka nas njezin zagovor prati na putu života da i sami odgovorimo zahtjevima ovoga vremena. Amen!


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 28. travnja 2022.

Bog hoće da se svi ljudi spase

Ako čitamo Ivanovo evanđelje počesto ćemo u njemu vidjeti život gdje su u sukobu sile dobra i sile zla. Tu su još sukobi vjere i grijeha, svjetla i tame, istine i laži. Nekako nam se čini da i sami prolazimo kroz ovaj naš svijet sa istim elementima. Danas je dovoljno otvoriti bilo koji medij pa ćemo vidjeti kako se ponaša čovjek koji gleda odozdo, sa zemlje, prizemno. Tu ćemo vidjeti toliko osoba koje isključivo grade svoje karijere, misle na vlast, slavu i novac. Da bi se to postiglo potrebno je toliko laktanja, gaženja po osobnom dostojanstvu i dostojanstvu drugih. Tako se oblikuje  zemaljsko mišljenje onih koji gledaju odozdo.

Isus nam dolazi odozgo i ono što On kaže Istina je, jer dolazi od Boga. On hoće da slušamo njegovu riječ i po njoj živimo, jer su samo u Bogu Istina i ljubav. Kod Boga je i srdžba prema čovjeku ako je nevjeran svome Bogu. Bog hoće da se svi ljudi spase i da imaju život vječni. A oni koji vjeruju u Sina imaju život vječni. Zato nam je moliti Gospodina da nam da vjeru i povjerenje u svoga Sina. Potrebno nam je puno više čeznuti za vječnim životom. Kad bi upola čeznuli za njim kao za nekim zemaljskim ciljem – gdje bi nam bio kraj.

Otac nebeski je stavio našu sudbinu u ruke svoga Sina. Zato nam je svima s Isusom do nebeskoga Oca. On nam je objavio pravu sliku o Bogu, ali i kakvi bi mi trebali biti ako hoćemo život vječni. Bog nam daje i Duha svetoga da nas uvede u Istinu. Bog toliko voli čovjeka te je poslao u svijet svoga Sina da nas sve spasi. A čovjek se drznuo ubiti Sina Božjega. I sva Božja ljubav je satkana u Kristovu križu. To je spasenjski znak, ali i naša snaga. Upitajmo se gdje smo u odnosu na ovu Božju ponudu? Jesmo li se možda zaglavili negdje u zemaljskome blatu? Možda smo blokirani nekim svojim malim, sitnim zemaljskim željama. Potrebno je da nas Krist sve uzdigne na veću razinu svijesti kako bi sebe i sve oko nas gledali u prizmi života vječnoga. Otvorimo svoja srca za Isusa jer nam on jedini otvara perspektivu budućnosti. Amen!


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 27. travnja 2022.

Za Boga nema izgubljenih ljudi

Kršćanin se ima čemu radovati. On je spašen, jer mu je Spasitelj Isus Krist omogućio spasenje. Bog je stvorio svijet i sve nas iz ljubavi. Ljubav mu je bila glavni pokretač stvaranja. To je stvarnost našega postojanja, ali je i obveza svakog čovjeka. Čovjek je treba živjeti i donositi u svoju svakodnevnicu. Bez nje će ovaj svijet utonuti u tamu i beznađe. Bog nam je poslao svoga Sina kao pomoć na našem životnom putu. Njegov sin je otišao na križ kako bi smo imali život vječni. Veliki je to Božji dar za nas. Ni jedan simbol na svijetu nije tako odjeknuo poviješću kao Kristov križ. A njemu je raspeta ljubav koja oživljava. Na njemu je spas svakome koji  mu se uteče. Bog nas hoće sve privesti k sebi. Isus je naša poveznica s nebom. Njega se ne treba bojati, nego mu se radosno predati u povjerenju.

Za Boga nema izgubljenih ljudi. Oni su svi njegova djeca. Spasenje je došlo čovjeku od neizmjerne Božje ljubavi prema nama. A ljubav se uvijek očituje u darivanju. Zato smo i dobili Isusa kao pomirnicu za naše grijehe. On nas uvodi u svjetlo života vječnoga. Iz našega života se može vidjeti koliko nas privlači život vječni. Ako su naša djela zla, ako su naši postupci takvi da proizvode nemir, onda nam vječni život ništa ne znači. Tada se u našem životu neće moći prepoznati ljubav. Tada smo u tami grijeha i sebičnosti. Isusov križ nam je možda tek neki simpatičan simbol, ali nije stil života. Istina je tada daleko od nas. I mi smo tada u ropstvu sila zla od kojih se trebamo što prije osloboditi.

Evanđelje nam uvijek pokazuje smjer kamo trebamo  ići. Ono je prepuno poruka i smjernica za naš život. Ponekad smo jedino u dvojbi koju izabrati. Jedna od najljepših je sigurno ona današnja koju je Isus izgovorio Nikodemu: „ Bog je, naime, tako ljubio svijet, te je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nitko tko u nj vjeruje, nego da ima život vječni.“ Za razliku od nas ljudi, Bog nas istinski ljubi djelima. Njegov Sin je jamstvo našega spasenja. Ako smo njegovi sljedbenici, hodit ćemo u svjetlu života. Onda će i naša djela biti prepoznatljiva. Danas na trenutak zaustavimo svoj hod! Osvrnimo se i pogledajmo kakva djela ostaju iza nas. Hodimo li u tami, ili smo izabrali Božje svjetlo? Ako se budemo držali evanđelja, onda će nam djela biti božanskoga sjaja. Neka nam Božja riječ bude statut života i svjetlo na našem životnom putu. Amen!


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 26. travnja 2022.

Načinimo mjesta za Boga

Danas se u našoj Crkvi spominje bl. Jakov Zadranin. Rođen je u Zadru oko 1400. godine. Pripadao je franjevačkome Redu u kojem je služio kao časni brat. Jakov se nije ostvario kao svećenik, nego je u poniznosti služio bratu čovjeku. Prema Pravilu sv. Franje braća kad su u potrebi mogu i prositi. Tako se franjevački red zove i prosjački red zbog ove uredbe Pravila sv. Franje. Jakov je u svojoj zajednici dobio zadaću prikupljanja milodara, kuhanja i uređenja vrta. Nakon što je zadarski Provincijal otišao na Kapitul u Italiju, pratio ga je i Jakov. Tamo je određen od uprave Reda na službu u Bariju u Italiji. Živio je u više samostana u Italiji, a svugdje su ga krasile vrline marljivosti i molitve.

Jakov se posebno istakao za vrijeme kuge koja je harala 1482. godine. Tu je pokazao svoju veliku ljubav prema bolesnicima. Bio je čovjek molitve i ljubavi na djelu. Nije napisao nijednu knjigu niti je izrekao koji prekrasan govor i homiliju, ali je njegov život bio živo evanđelje. U talijanskome gradu Bitettu (na jugu Italije) postavljen je kip koji prikazuje franjevca sa štapom, prosjačkom torbom i zečićem. Tim kipom željelo se poslati poruku na međusobno pomirenje sa svim stvorovima.

Dragi vjernici!

Današnja Božja Riječ nas poziva na traženje Božjega kraljevstva. U odnosu na to kraljevstvo sve ovozemaljske stvari su bezvrijedne. Tražimo li mi taj biser ovdje na Zemlji, ili se zadovoljavamo bižuterijom? Mi svakodnevno molimo da Božje kraljevstvo dođe među nas i u nas. Ali se to neće dogoditi bez naše suradnje. Potrebno je otvoriti srce tom kraljevstvu koje bi nas moglo nadahnuti za nove snove i planove.

Molimo Boga da nam dadne slobodu koja nam je potrebna da ostavimo sve po strani, te da načinimo mjesta za Boga i njegove planove sa našim životom. Bog sigurno gleda svakoga od nas i u nama skriveno blago, pitajući se kad ćemo ga otkriti sami sebi i pokazati ovome svijetu. Amen!


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 25. travnja 2022.

Sveti Marko nam pokazuje što znači biti vjernik

Danas Crkva slavi blagdan svetoga Marka evanđeliste. Stara predaja kaže kako je Marko bio učenik apostola Petra i Pavla. Napisao je prvo od četiri evanđelja. To je Markovo evanđelje. O Marku nemamo nekih podataka, te smo upućeni na evanđelje da iz njega naslutimo kakav je Marko bio čovjek. Predaja kaže kako je Isus svoju Posljednju Večeru blagovao kod Markove majke. Marko je sigurno promatrao što je Isus učinio na Posljednjoj Večeri. Bio je svjedok pranja nogu apostolima, kao i prikazanja prve sv. mise i pričesti apostolima. Iza Posljednje Večere je s apostolima otišao u Maslinski vrt. Kad su Isusovi neprijatelji došli po njega, tu je bio i Marko. Evanđelje svjedoči kako je tu bio neki mladić imenom Marko koje se istrgnuo iz ruku Isusovih neprijatelja. Dakle, Markom je bio svjedok Isusovih stradanja. Zato njegovo evanđelje zrači tim duhom. Misao njegova evanđelja jest: Vjera u raspetoga Isusa.

Marko prati Isusov život od prvog javnog nastupa pa sve do smrti. On Isusa prikazuje kao nekoga tko voli čovjeka do kraja. To nam zorno pokazuje za vrijeme njegovog stradanja i smrti. A takva je baš Isusova ljubav. On pokazuje Isusa kao  Božjega  glasnika i Spasitelja svijeta. U trenucima kušnje, napuštenosti i osramoćenosti, Isus je vjeran svome Ocu. Ni tada ga ne napušta pouzdanje u njega. Marko stavlja naglasak na Isusov put u smrt na križu. Za Marka je to temelj naše vjere. Marko nam uistinu pokazuje što znači biti vjernik, kršćanin. Uvijek u sebi treba nositi nadu. Nju treba donositi u sve naše životne situacije. Kada dođu razočaranja, kad nas napuste naše ljudske snage, tada se treba okrenuti vjeri u Krista koji će nas ohrabriti na putu. Marko je vjerojatno nakon silaska Duha Svetoga bio kršten od sv. Petra i započeo je svoje djelovanje. Petar ga u svojoj poslanici zove“ svojim sinom“. Marko je i napisao svoje evanđelje na temelju Petrova naučavanja oko 44. godine. U Markovu evanđelju se može tako dobro vidjeti osoba apostola Petra. Marko se kasnije priključuje i Pavlu na njegovim putovanjima.

Pavao u svojoj Poslanici Kološanima naziva Marka svojim suradnikom. Sv. Marko je svojim životom i mučeničkom smrću posvjedočio za Krista. Neka nam ovaj svetac bude poticaj da pomažemo Kristovoj Crkvi. On je svojim dobrim primjerom pomogao u širenju evanđelja. Naš život je divna prigoda da bude Božja proslava ovdje na Zemlji. Kao što je sv. Marko pokazao što znači biti vjernik kršćanin-eto i nama divnoga primjera da ga slijedimo. Neka nam Raspeti svakodnevno otkriva smisao našega života koji vodi uskrsnuću! Amen!

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne