Duhovni poticaj Živo vrelo od 8. do 13. veljače 2021. – don Pavo Šekerija

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata, te u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Petog tjedna u ovoj 2021. godini, od 8. do 13. veljače, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ priprema i kazuje don Pavo Šekerija, župnik u župi Presvetog Srca Isusova u katedrali u Skopju, Makedonija. Ako ste ih propustili u našem programu, sve ih možete preslušati i ovdje na našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 13. veljače 2021.

Dok molimo, druge potičemo na molitvu, dajemo dobar primjer a to nam je i dužnost. Papa Benedikt XVI, emeritus,  je 2006. godine u Valenciji na svjetskom susretu katoličke obitelji rekao: ”Dužnost  roditelja je prenositi vjeru u obitelji.”

1.Zajednička molitva u obitelji, to jest, molitva za  obiteljskim stolom.

2.Zajednički odlazak za sv. Misu okupljanje oko euharistijskog stola.

3.Poticanje djece za primanje sv. Sakramenata.

Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Kad je završio, zamoli ga jedan od njegovih učenika: „Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.“ (Lk 11,1)

Isus moli, drugi ga vide kako moli – vidimo dobar primjer. Gdje moliti? Mogli bi reći, tražiti uvijek priliku za molitvu. Ne samo u crkvi, u kapelici, u stanu, u obiteljskim kućama i stanovima, nego i u autu, u autobusu, posebno na hodočašćima, koristiti svaku priliku za molitvu. Sveti Pavao u svojim poslanicama upućuje ove riječi vjernicima:

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu  – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. (Fil 4,6)

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj, u zahvaljivanju! (Kol 4,2)

Bez prestanka se molite! (1Sol 5,17)

Taj vrlo kratak savjet da se ima moliti „bez prestanka“ silno je utjecao na kršćansku duhovnost.

Pavao, zahvaljuje uvijek Bogu za sve i bez prestanka  se sjeća svih u svojim molitvama… (1Sol 1,2)

Zato, eto i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima. (1Sol 2,13)


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 12. veljače 2021.

Molitva za mudrost (Mudr 9, 1-6, 9-11).

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, ti koji si riječju svojom stvorio svemir, i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, da vlada nad stvorovima tvojim, i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, i da sud sudi dušom pravičnom: daj mi mudrost prisjednicu svoga prijestola, i ne odbaci me između djece tvoje. Jer sam sluga tvoj sin sluškinje tvoje, čovjek slab i malovjek, nesposoban shvatiti pravdu i zakone. Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, opet ne bi ničemu vrijedio.

S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, koja je bila nazočna kad si stvarao svijet; ona zna što je milo tvojim očima, i što je pravo po tvojim zapovijedima. Pošalji je s nebesa svetih, i otpravi je od svoga slavnog prijestola, da u za me bude i potrudi se sa mnom. I da spoznam što je tebi milo. Jer ona sve zna i razumije, on će me razborito voditi u pothvatima mojim, i štiti svojom moći.

Draga braćo i sestre, što je molitva?

-Molitva je razgovor s Bogom. (koncil, DV 25)

-Molitva je susret s Bogom. (kažu sveci)

-Molitva je gledanje Boga, kaže sv. Terezija Avilska.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 11. veljače 2021.

Sveti Pavao također traži da molimo jedni za druge. A moleći se za vas, čeznuh  za vama zbog preobilne milosti Božje na vama. (2Kor 9,14) Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. (Ef 6,18)

Tako je i naš Sluga Božji Petar Barbarić kad je imao šest godina upućivao svoje molitve Bogu i druge pozivao na molitvu. I dok je bio među djecom, svađe i tučnjave nije bilo. Kad je išao u školu putem je Petar volio ići sam. Zašto? Da izmoli krunicu. Ili bi čitao knjigu. Inače se sasvim lijepo snalazio među drugovima i rado je među njima bio. No imao je svoj nutarnji svijet planove i misli pa mu nije bilo dosadno ni kad je bio sam. Drugove muslimane nagovarao je da pobožno izgovaraju ime Isuse! Žao mu ih je bilo, jer je mislio kao dijete da se oni nikada ne mogu spasiti, a opet je bio uvjeren – tko pobožno rekne: Isuse! Taj ne može propasti.

Druga zgoda njegovog života, kad je izgubio koze i u potrazi za njima molio je krunicu svetom Anti da nađe koze. Pa gle! Za koji čas koze mu same dođu u susret!

Sveta vjera, dragi Bog, Gospa, sv. Ante… vladali su obzorjem tog sretnog djetinjstva u Božjoj prirodi među kozama i ovcama, a osobito među vjernim seljanima koji Boga priznaju i služe mu.

Draga braćo i sestre  bl. Alozije kardinal Stepinac duboko je štovao Petra Barbarića. Služio je mise za širenje Petrova štovanja. Nazvao ga je ”divnim mladićem”. Izjavio je: ”Petar Barbarić bit će uvijek sjajan primjer hrvatskoj intelektualnoj mladeži”.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 10. veljače 2021.    

Dok je vremena, molimo jedni za druge i sveti Pavao traži da i vjernici mole za njega.

Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha: suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima za me. (Rim 15,30)

I današnji papa Franjo često poziva skupine vjernika da mole za njega očito je uporište za poziv na molitvu za njega našao kod sv. Pavla. Papa Franjo zna reći ili zamoliti i pojedince, molite za mene. Tako Pavao u poslanici Filipljanima donosi ove riječi: Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje. (Fil 1,19)

Pavao želi da molitve zajednice budu na korist njemu kako bi mu se otvorila usta za hrabro naviještanje radosne vijesti, evanđelja. Dragi braćo i sestre molite za svoje staratelje, za svoje biskupe, župnike, župne vikare a napose za svoje roditelje kako bi i sami izvršili svoje poslanje i kako  bi riječju i primjerom i vama pomogli da ustrajete do cilja prema kojem hitite a to je naš Spasitelj Isus Krist.  U Poslanici Efežanima Pavao upućuje ove riječi: molite i za me, da mi se otvore usta i dadem riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja. (Ef 6,19)

A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih. (2Kor 1,11)

Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan. (Kol 4,3)  Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas. (2Sol 3,1)


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 9. veljače 2021.            

Neka se tvoja i moja duša raduje u Gospodinu Bogu Spasitelju našem Isusu Kristu koji je trpio, umro, bio pokopan i treći dan uskrsnuo od mrtvih i koji će doći suditi žive i mrtve. Ne bojte se, bez prestanka molite jer sveti Pavao često preporučuje molitve bez prestanka..

Dok je vremena, molimo jedni za druge jer i sveti Pavao je molio neprestano za vjernike. Zajednici Solunjana, a danas tebi i meni upućuje iste riječi.

Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama. (1Sol 1,2) Dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere. (3,10)

Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim. (Fil 1,4)  Ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama. (Ef 1,16) Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere. (2Sol 1,11)

Draga braćo i sestre, poticanjem Pavla ponovno prikažimo ja i ti svoje molitve za braću i sestre kako bi se među nama očitovala Božja ljubav i zajedništvo. Jer svi hitimo istom cilju, a to je naš Spasitelj Isus Krist.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 8. veljače 2021.

Draga braćo i sestre, neka se i Bog raduje u djelima svojim. Ne bojte se, bez prestanka molite jer sveti Pavao često preporučuje molitve bez prestanka.

Dok piše pismo zajednici u Rimu bodri ih ovim riječima: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! (Rim 12,12) Pavao se obraća i drugim kršćanskim zajednicama koje se nalaze u različitim životnim situacijama i potrebama. Dok ih poziva na molitvu u isto vrijeme ih poziva da iskažu Bogu hvalu i zahvalu. Jer kada srcem slavimo Boga onda naša duša i naše tijelo ozdravljaju i učvršćuju se na životnom putu prema cilju na kojeg smo pozvani od Gospodina našega Isusa Krista Spasitelja svijeta.

Tako se obraća svojim pismom zajednici u Filipima: Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. (Fil 4,6)

A  zajednici Solunjana piše ove riječi: Bez prestanka se molite! (1Sol 5,17), a zajednicu u Efezu potiče da molitvom i bdijenjem ustraju, skoro istim riječima piše u svojoj  poslanici Kološanima: Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. (Ef 6,18) U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! (Kol 4,2)

Zanimljivo je da u prvoj poslanici Timoteju, Pavao poziva posebno muškarce da mole. Kao da je u Pavlovo vrijeme molitva za muškarce bila poteška ili kao da je to privrženo samo ženama ili djeci: Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. (1Tim 2,8) U istoj poslanici posebno se obraća udovicama: A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan. (1Tim 5,5)


 

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne