2.4 C
Međugorje
07.02.2323.

Duhovni poticaj Živo vrelo od 13. do 18. prosinca 2021. – s. Rastislava Ralbovsky

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata, te u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovog tjedna, od 13. do 18. prosinca 2021. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ priprema i kazuje s. Rastislava Ralbovsky, koja pripada družbi Milosrdnih sestara sv. Križa hrvatske provincije u Đakovu. Ako ste ih propustili u našem programu, donosimo ih i na našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 18. prosinca 2021.

Molitva presvetoj Bogorodici

Ovog tjedna slušali smo pohvale Bogorodici u drevnom starokršćanskom himnu, akatistu. U istočnoj tradiciji  ovim se akatistom slavi Kristovo utjelovljenje i naše spasenje. U zapadnoj tradiciji mi to činimo molitvom i razmatranjem radosnih otajstva Gospine krunice, kao i trokratnom molitvom anđeoskog pozdravljenja na poziv crkvenih zvona. U promatranju otajstva utjelovljenja Sina Božjega u akatistu Marija nam se pokazuje kao savršena ikona,  slika Božje ljepote, kao Ona koja je već preobražena u Kristu. 

Presveta Djevica i nas želi dovesti do toga i zato je prisutna među nama – hodočasničkoj Crkvi. Ona  je bila uvijek prisutna svojim zagovorom, a takva ostaje i dalje.

Utecimo se sada njezinu zagovoru završnom molitvom akatista:

Predobra prečista gospođo Kraljice Bogoroditeljko, primi ove časne darove koji se jedino tebi priliče od nas, nedojstojnih slugu tvojih. Ti, najjača među svim pokoljenjima, pokazala si se uzvišenijom od svih nebesnika i zemnika. Budući da je preko tebe Gospod sila došao među nas, po tebi smo upoznali Sina Božjega i po tebi nam je dano biti pričesnicima njegova svetoga Tijela i njegove prečiste Krvi. Zbog toga si blažena iz pokoljenja u pokoljenje, Bogom si blažena jer si sjajnija od kerubina i časnija od serafina.

I sada, preslavna presveta Bogorodice, ne prestaj se moliti za nas nedostojne sluge tvoje; izbavi nas od svakojakih zlih pomisli i od svih nevolja, sačuvaj nas bezbrižne od svih štetnih vražjih nasrtaja. Zaštiti nas svojim molitvama da ne budemo osuđeni na koncu našega života, već da, spašeni po tvojem zagovoru i pomoći, uzmognemo davati slavu, hvalu, zahvaljivanje i klanjanje za sve Trojedinomu Bogu i Stvoritelju svega, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Molitva presvetoj Bogorodici, str. 45)

Završimo ove naše duhovne poticaje također riječima akatista: O preslavna Majko, roditeljko Najsvetijega među svetima, roditeljko presvete Riječi. Primi ovaj sadašnji hvalbeni prinos! Očuvaj od svake nesreće sve i oslobodi od budućih muka nas koji ti pjevamo pohvale! (Kondak 13, str.44) Tako neka bude.

Dragi slušatelji! Hvala vam što smo ovaj tjedan bili zajedno na valovima Radio postaje Mir Međugorje. Želim svima vama Čestit Božić i moćni zagovor svete Bogorodice Marije.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 17. prosinca 2021.

Marija – Majka Crkve

Danas, 17. prosinca, započinjemo u liturgiji bližu pripravu za Božić. U Božanskom časoslovu, u himnu Službe čitanja pjevamo:

Gle, već se sjaje jaslice

Od blista Svjetla vječnoga.

To svjetlo nema zalaza

I našoj vjeri stalno sja.

Veliko je to otajstvo vjere! Gdje god se čovještvo Sina Božjega predstavlja kao izvor našega života, ondje dolazi Marija kao Bogorodica, kao ona koja je dala Bogu tijelo kao djevica i kao majka. Marijino djevičanstvo poslužilo je Gospodinu da bude izabrana posuda preko koje je on došao prebivati među nas, a Marijino plodno majčinstvo darovalo je zalutalima Spasitelja, uništilo je staro prokletstvo, oslabilo paklene sile, otvorilo rajska vrata i sve ljude i anđele privelo  jednom jedinstvenom hvalospjevu i klanjanju trojedinome Bogu. Marija je bila „ljestve po kojima siđe Bog“, ali ona je još uvijek i „most koji spaja zemlju s nebom.“

U akatistu, Pohvala Bogorodici, pjeva se:

Hoteći oprostiti stare dugove, Osloboditelj svih ljudi osobno siđe među nas koji se udaljismo od njegove milosti. I razdera našu zadužnicu…   (Kondak 12, str.42)

Pjevajući Sinu tvojemu, Bogorodice, sav te svijet slavi kao živi hram. Jer, nastanivši se u tvome krilu Onaj koji cijeli svijet drži u svojoj ruci, Gospod, On te je posvetio, proslavio i naučio sve da ti kliču:

Raduj se, prebivalište Božje Riječi; Raduj se, jer si veća od Svetišta nad Svetištima.

Raduj se, škrinjo Duhom pozlaćena; Raduj se neiscrpiva riznico života.

Raduj se, dragocjena kruno vjernih vladara; Raduj se, časni ponose bogobojaznih svećenika.

Raduj se, nepokolebiva utvrdo Crkve; Raduj se nerazrušivi bedeme carstva.

Raduj se, po kojoj se razvijaju zastave pobjede; Raduj se, po kojoj se neprijatelji pobjeđuju.

Raduj se, ozdravljenje mojega tijela; Raduj se, spasenje moje duše.

Raduj se, Zaručnice djevičanska! (Ikos 12, str.42)

Dragi slušatelji! Osluškujući ove kliktaje Gospi želimo biti posve Njezini, da bi se i u našim životima ostvarilo ono što se u akatistu pjeva. Na to nas potiče Gospa u poruci od srpnja:

 „… Svjedočite, dječice, vašim životima radost da ste moji, a Bog će uslišati vaše molitve i dati vam mir u ovom nemirnom svijetu, gdje oholost i sebičnost vlada…“ (25.07.2021.) Tako neka bude po Gospinu zagovoru.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 16. prosinca 2021.

Marija svjetlo Crkve

I danas ćemo u akatistu Pohvala Bogorodici, nastaviti pjevati hvalospjev Mariji, posrednici našeg spasenja i otkupljenja. Marija je naš putokaz – putokaz prema traženju, nalaženju i promatranju Božjeg lica. Ona nas vodi pokazujući sveudilj na svojega Sina – Jedinorođenog Božjeg Sina – po kojemu i s kojim i u kojemu mi, grešni i krhki ljudi, imamo pristup k Bogu Ocu, jer On je odsjev Božjega lica, a sve nas privodi k našemu preobraženju i pobožanstvenjenju.  .

To naše preobraženje počinje već ovdje na zemlji, ono je ovozemaljsko i vidljivo, ali smjera prema vječnosti i zato nadilazi u svojoj biti, po ljudsku govoreći, čovjekove snage, a ostvaruje se u svakome tko god se preda na potpuno i bezuvjetno služenje Bogu. Marija je to učinila postavši Božja službenica i postala nam putokaz i uzor.   

Ona je prisutna u crkvi od njezinih samih početaka i prati nas vjernike u našem hodu prema vječnosti kao svjetlonosni stup koji nam pokazuje put prema Bogu.

U akatistu se pjeva:

Kao svjetlonosnu svijeću koja prosvjetljuje one koji leže u tami, promatramo Djevicu svetu. Jer zapalivši božansko Svjetlo, ona privodi sve k spoznaji Boga, prosvjetljujući um jasnoćom, a ovim glasom ona je slavljena:

Raduj se, zrako duhovnoga Sunca; Raduj se sjaju nezalazećeg Svjetla.

Raduj se, bljesku koji obasjavaš duše; Raduj se, grome koji zastrašuješ neprijatelje.

Raduj se, jer nas prosvjetljuješ nebeskim svjetlom; Raduj se, nepresahli izvore neizmjernh voda.

Raduj se, jer predstavljaš sliku kupelji u ribnjaku Siloe; Raduj se, jer brišeš mrlje grijeha.

Raduj se, kupelji koja čistiš savjest; Raduj se čašo, iz koje se prelijeva radost.

Raduj se, mirisu Kristovog miomirisa; Raduj se, živote tajanstvene gozbe.

Raduj se, Zaručnice djevičanska! (Ikos 11, str.40)

Dragi slušatelji! Marija je zraka duhovnog Sunca, sjaj nezalazećeg Svjetla, bljesak koji obasjava duše. Zato nas ona u poruci od kolovoza poziva da budemo Njezin odsjaj. Gospa kaže:

 „Draga djeco! Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja… (25.08.2021.)

Neka tako bude s Gospinom pomoći.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 15. prosinca 2021.

Rođenje – Marija Bogorodica

Velika je i uzvišena tajna rođenja Bogo-čovjeka na koju se u ovom došašću pripremamo.

Svemogući Bog, koji iz nemogućega stvara da bude moguće, učinio je to isto i kod utjelovljenja svojega Sina Isusa Krista. Na čudesan je način ukinuo prirodni zakon rađanja i dopustio da začeće Sina od Djevice Marije bude bez muževljeva sjemena, nego samo osjenjenjem Duha Svetoga. Marija, koja je prije bila djevica, ostade djevicom i u porodu i poslije poroda. To je čudo koje u akatistu, Pohvala Bogorodici, želi izreći uvijek ponavljani poklik: Raduj se, Zaručnice djevičanska!

Time započinje novo stvaranje po Mariji – novoj Evi, Majci živih.

U akatistu se pjeva:

Promatrajući nečuveno rođenje, udaljimo se od svijeta te uzdignimo duh svoj prema nebu, jer se zato pojavio na zemlji u ljudskoj krhkosti Svevišnji koji prema vrhuncima svetosti vodi one koji mu pjevaju… (Kondak 8, str.34)

On, neopisiva Božja Riječ, bio je sav među pozemljarima ali se ne odvoji od nebesnika. Jer ne bijaše promjena mjesta silazak Boga u stanje čovjeka i rođenje od Djevice koja primi Boga i sluša ovo:

Raduj se, prebivalište neizmjernog Boga;  Raduj se, dveri svete tajne.

Raduj se, istino neshvatljive nevjernima; Raduj se, istinita diko vjernika.

Raduj se, presveta kola onoga koji je nad kerubima; Raduj se, preslavno sjedište onoga koji je nad serafinima.

Raduj se, jer si ujedinila suprotne veličine; Raduj se, jer si sjedinila djevičanstvo i majčinstvo.

Raduj se, jer je po tebi oproštena naša krivnja; Raduj se, jer se po tebi otvorio raj.

Raduj se, ključu Kristova kraljevstva; Raduj se, nado vječnih dobara.

Raduj se, Zaručnice djevičanska! (Ikos 8,str.34)

Dragi slušatelji! Uzdignimo i mi duh prema nebu, dok promatramo Onu po kojoj nam je otvoren raj. Gospa nas na taj raj podsjeća i u poruci od rujna:

 „… Budite svjesni, dječice, da je život kratak i da vas vječnost čeka da sa svim svetima slavite Boga svojim bićem. Ne brinite se, dječice, za zemaljske stvari nego žudite za nebom. Nebo će vam biti cilj i radost će zavladati u vašem srcu…“ (25.09.2021.)

Neka nas u tome Gospa zagovara.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 14. prosinca 2021.

Začeće od Duha Svetoga i pohod Elizabeti

U ovom vremenu došašća, napose kroz mise zornice, želimo svoj duh podići iznad tmurnog ozračja u kojem se nalazi ovaj svijet. Zato ćemo i danas pjevati Pohvale Bogorodici riječima akatista, drevnog himna koji je nastao koncem petog stoljeća.. 

Akatist je pohvalna pjesma Bogorodici, marijanska pjesma koja je posve kristocentrična. Središnja tema jest Utjelovljenje i Učovječenje vječne Riječi Božje. Bog postaje čovjek da bi čovjeka približio Bogu. Bog s neba siđe na zemlju, a čovjek sa zemlje bi uzdignut na nebo. Da bi postao čovjek, Bog se poslužio čovjekom rodivši se od prečiste Djevice Marije.

U himnu se pjeva:

Sila Svevišnjega tada je osjeni i zače Djevica. Njezino krilo pokaza se plodonosno kao rodno polje svima koji žele spasenje… (Kondak 3)

Primivši Boga u krilo, Djevica pohiti k Elizabeti. A dijete njezino, čuvši pozdrav Marijin, uzradova se i poigravajući od radosti, kao pjesmama klicaše Bogorodici:

Raduj se, lozo neusahljive mladice; Raduj se, grano nesmrtnog ploda.

Raduj se, jer hraniš Onoga koji nas iz čovjekoljublja hrani; Raduj se, jer si rodila Izvor našega života.

Raduj se, njivo koja obiluješ milosrđem; Raduj se, stole, koji obiluješ pomirenjem.

Raduj se, jer po tebi cvjeta raj naslada; Raduj se, jer pripravljaš sigurno utočište.

Raduj se, tamjane Bogu ugodnih molitava; Raduj se, oproštenje cijeloga svijeta.

Raduj se, Božja naklonosti prema smrtnicima; Raduj se, jer si zagovornica smrtnika kod Boga.

Raduj se, Zaručnice djevičanska! (Ikos 3, str. 24)

Dragi slušatelji! Ovi kliktaji Bogorodici i u nama bude radost, koja nam je toliko potrebna, a koja proizlazi iz služenja bližnjemu, kako je to učinila Gospa posjetom Elizabeti. Na to nas poziva i u svojoj poruci od listopada:

„Draga djeco! Vratite se molitvi, jer tko moli ne boji se budućnosti…Tko moli, dječice, osjeća slobodu djece Božje i radosna srca služi na dobro bratu čovjeku.“ (25.10.2021.) Tako neka bude s Gospinim zagovorom.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 13. prosinca 2021.

Blagovijest utjelovljenja                

Jučer smo proslavili treću nedjelju došašća koja se još zove nedjelja Gaudete, ili Radosna nedjelja. Radost je obilježje došašća. Prešli smo pola puta, i zato je poziv na radost još snažniji. Pavao poručuje Filipljanima, a i nama: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 

Na tu radost poziva nas i Gospa vrlo često u svojim porukama u Međugorju.  Vidioci svjedoče da Gospa zrači radošću i tu radost želi pretočiti u nas. Mi je zazivamo u litanijama: Uzroče naše radosti, moli za nas.  Da, Ona je uzrok naše radosti, jer nam je donijela Isusa, Spasitelja.

Ta istina je divno izražena u jednom drevnom himnu, akatistu, POHVALA  BOGORODICI. Taj himan, je jedna od najljepših i najuzvišenijih crkvenih marijanskih pjesama, koju pjeva Crva svih vremena i svih prostora. On je pohvala ili hvalospjev presvetoj Bogorodici. To je veličanstvena svečana pjesma Veličanstvenoj. Himan akatist, je vrhunsko djelo književnog i bogoslovnog rada i vrhunski izričaj molitvenog i hvalbenog doživljavanja i iskustva štovanja Marije kao Djevice i Bogorodice.

Budući da je Marija u središtu došašća, mi ćemo se kroz ovaj tjedan obraćati Njoj riječima ovog drevnog himna, akatista.

Danas molimo ovako:

Gospode, svaki hvalospjev, koliko god se on nastojao razviti, prestaje pred neizmjernim mnoštvom smilovanja tvojih. Jer kad bismo ti i prinijeli hvalospjeve koliko ima zrnaca pijeska, Kralju sveti, ništa dostojna ne bismo učinili prema onome što si ti darovao nama koji ti kličemo: Aleluja! (Kondak 11, str.40)

Anđeo prvak (Gabrijel) bi poslan s neba da reče Bogorodici: „Raduj se!“

I promatrajući tebe, Gospode, kako se utjelovljuješ na njegov netjelesni pozdrav, stade u zanosu kličući ovako Bogorodici:

Raduj se, jer po tebi nas radost obasjava; Raduj se, jer po tebi iščezava prokletstvo.

Raduj se, uzdignuće palog Adama; Raduj se, izbavljenje od suza Evinih.

Raduj se,  visino nedostupna čovjekovu umu; Raduj se, dubino nedokučiva i anđeoskim očima.

Raduj se, jer si odvijeka prijestolje Kralja mironosca; Raduj se, jer nosiš onoga koji sve uzdržava.

Raduj se, zvijezdo, koja Sunce objavljuje; Raduj se, krilo božanskoga utjelovljenja.

Raduj se, jer se po tebi obnavlja stvorenje; Raduj se, jer po tebi Stvoritelj postaje dijete.

Raduj se, Zaručnice djevičanska!   (Ikos 1, str.20)

Dragi slušatelji, neka riječi ovog himna odjekuju u nama cijeli ovaj dan. Otvorimo svoja srca Mariji, Bogorodici, kako bismo kličući Njoj, i mi postali dionici njezine radosti i tako se odazvali pozivu koji nam upućuje u zadnjoj poruci: Dječice, Bog vas preko mene poziva da budete molitva i ljubav i izraz raja ovdje na zemlji. Neka vaša srca budu ispunjena radošću i vjerom u Boga da imate, dječice, potpuno povjerenje u njegovu svetu volju. (25.11.2021.) Tako neka bude zagovorom naše Gospe.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne