PITAJTE SVEĆENIKA: Fra Renato Galić o ulozi krizmanog kuma i darovima za krizmanika

”Što je obaveza krizmanog kuma, nakon krizme, znamo da je za krštenog kuma obaveza brinuti se o katoličkom odgoju djeteta u slučaju spriječenosti roditelja?”, zanimalo je našeg slušatelja koji se sa svojim pitanjima javio u emisiji ‘Pitajte svećenika’, a uz to je upitao i ”što se preporučuje da kum daruje krizmaniku od nekih stvari vjerske tematike, je li to, primjerice, Biblija, krunica…?”.

Na ova pitanja odgovarao je fra Renato Galić, župni vikar u Međugorju, koji je na početku naglasio kako se ”oko ovog pitanja vode mnoge rasprave, a aktualno je i jer će uskoro u župama početi slavlja krizmi pa s ovim savjetima možemo pomoći budućim kumovima u što kvalitetnijem vršenju njihove uloge”.

Za početak fra Renato pročitao jedan kanon iz crkvenog zakonika koji progovara o kumovima i pokazuje nam u čemu bi se trebala sastojati njihova uloga. Taj kanon glasi: neka potvrđenik, ako je moguće, ima kuma čija je dužnost brinuti se da se potvrđeni ponaša kao pravi Kristov svjedok i da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom. (kan. 892)

”Iz ovoga se može vrlo lako primijetiti jedna stvar koja velikim dijelom odudara od trenutne situacije kojoj smo svjedoci. Danas se u našim krajevima zadaća kuma svodi većinom na njegovo prisustvovanje prilikom samoga slavlja krizme gdje prati krizmanika dok mu biskup podjeljuje pečat. No ovaj kanon veliki naglasak stavlja na ulogu kuma koja dolazi nakon primanja samoga sakramenta. Njegova zadaća ne smije se svesti na samo nekoliko dana, prije i nakon primanja sakramenta već se on mora brinuti da se njegovo kumče ponaša kao Kristov svjedok i da vrši obveze koje su povezane sa sakramentom”, kazao je fra Renato Galić, naglašavajući kako je ”uloga kuma mnogo šira i zahtjevnija od onoga na što smo se mi navikli”.

”Svakako treba napomenuti kako sakrament potvrde krizmanike obvezuje da riječju i djelom budu Kristovi svjedoci i da šire i brane vjeru (kan 879). Stoga bi se kumova uloga trebala sastojati u tome da prati i nadgleda svoje kumče u onim izazovnim godinama koje slijede u njihovim životima; da usmjerava savjetima krizmanika kako bi mogao biti svjedok vjere. Vidimo kako se naglašava riječ svjedok. Kako bi sami krizmanik mogao biti Kristov svjedok važno je da njegov kum, uz roditelje, bude svjedok vjere. Potrebno je stoga da kum živi čestito i da svojim životom, djelima i riječima bude primjer svom kumčetu kako živjeti vjeru, bilo u osobnom bilo u obiteljskom životu i da mu jednim djelom bude uzor u življenju”, kazao je fra Renato odgovarajući i na drugi dio pitanja našega slušatelja: Što se preporučuje da kum daruje krizmaniku?

”Puno je lakše darovati nešto materijalno nego pružiti primjer života, biti duhovna pratnja i jedna vrsta oslonca kroz život krizmaniku u čemu se stoji temeljni poziv kuma. Budući da se radi o jednoj duhovnoj stvarnost najprimjerenije je da budu darovi koji će upućivati na tu dimenziju. Vjerujem kako većina mladih nema svoju osobnu Bibliju te bi jedan takav dar mogao biti lijepa uspomena za cijeli život te bi s takvim darom težište bilo na onoj duhovnoj dimenziji. Na primjer lančić s križem ili krunica, no važno je da ti darovi ne budu velike materijalne vrijednosti jer smo svjedoci da su darovi koje dobivaju krizmanici u zadnje vrijeme sve veće i veće vrijednosti, bilo da se radi o mobitelima ili o nekim novim tehnologijama. Takvi darovi zasigurno razvesele mlade kratkotrajno, no oni ne donose dugoročan plod”, kazao je fra Renato, naglašavajući kako nam svima – i svećenicima, i roditeljima, i kumovima, kao i krizmanicima – treba jedna vrsta zaokreta na tom području, jer se pomalo gubi ona temeljna i glavna vrijednost sakramenta.

Cijeli odgovor fra Renata Galića u rubrici ‘Pitajte svećenika’ možete poslušati u audiozapisu, a ako i vi imate neka pitanja, dvojbe i nejasnoće iz područja vjere, duhovnosti… javite nam se porukom (SMS, Viber, WhatsApp) na broj mobitela 00387 63 455 655 ili e-mailom na adresu: radio-mir@nullmedjugorje.hr.

Rubrika ‘Pitajte svećenika’ u programu Radiopostaje Mir Međugorje je ponedjeljkom od 8 sati i 20 minuta, te u reprizi ponedjeljkom navečer u 20 sati. U njoj na pitanja slušatelja odgovaraju svećenici, suradnici Radiopostaje Mir Međugorje.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne