MAJČINSKO LICE BOŽJE

Interdisciplinarni ogled o ženskosti i njezinu vjerskome značenju

O autoru

Leonardo Boff rođen je 1938. u Concordiji, u Brazilu. Filozofiju i teologiju studirao je u Curtibi, Petropolisu i Münchenu, gdje je i doktorirao. Danas je profesor etike i teologije u Rio de Janeiru.

 

O knjizi

Leonardo Boff pokušava teološki rehabilitirati nešto, što je dugo vremena bilo gurnuto u stranu, čak potisnuto, a što je živjelo u podrumskim prostorijama kršćanstva i izražavalo se u više ili manje pravovjernim oblicima „pučke pobožnosti“ ili štovanja u malim skupinama, koje je Crkva više ili manje podnosila; pokušava rehabilitirati nešto što je nekad posjedovalo, a i danas posjeduje, veliku vitalnost. To je ženskost i vjersko značenje ženskosti.

U prvom nam dijelu nudi empirijsku, filozofsku i teološku analizu onoga što naziva „ženskost“. Budući da je kršćanska vjera vjersko tumačenje povijesti te da se teologija, kao razmišljanje o vjeri, odnosi na povijesna događanja, autor polazi od konkretne povijesne osobe Marije iz Nazareta, kako bi došao do sistematsko-teološkog prikaza. Time otvara lepezu marioloških tvrdnji, od one o „bezgrješnom začeću“, koja je klasična dogmatska tvrdnja, pa sve do Marije kao „proročice i osloboditeljice“, što je vrlo suvremena postavka.

Izložiti ono što je teološki shvatljivo još uvijek ne znači da se uzelo u obzir ljudsku potrebu za štovanjem i za ritualima, kao ni čovjekov odnos prema otajstvu. Zato autor u zaključnom dijelu razmišlja o značenju i o temeljnim likovima mitskog i simboličkog govora o ženskosti i o Mariji.

Boffova mariološka teza ponekom će čitatelju biti neobična ili nezadovoljavajuća (autor je spreman čuti kritiku) – ali knjiga u cjelini jasno pokazuje da želi ispuniti prazninu i upozoriti na nedostatke u našem teološkom razmišljanju i crkvenom životu kad je riječ o uvažavanju ženskosti. Boff želi aktualizirati jednu zaboravljenu i potisnutu dimenziju stvarnosti i vratiti ju u središte teološkoga razmišljanja.

 

Iz pera autora

Čovjek, to je biti i moći biti, ono spoznato i ono nespoznato, ono odgonetnuto i ono tajanstveno. Čovjek je ono jasno i ono istraženo, on je misao, riječ, red i sustav. Ali ne samo to. On je istodobno i šutnja koja sadrži riječ, tama iz koje sjaji svjetlo, kaos iz kojega sve nastaje i tajna koju se uvijek može istraživati, ali kojoj se nikada ne može oduzeti njezina tajanstvenost.

Muško i žensko u čovjeku su očitovanje egzistencijalne dijalektike. Ženskost, koja kao dimenzija postoji u svakom muškarcu-čovjeku i u svakoj ženi-čovjeku, izražava jedan pol ljudskoga: tamu, tajnu, dubinu, noć, smrt, usmjerenost prema unutra, zemlju, osjećaj, spremnost za prihvaćanje, snagu za donošenje života, vitalnost. Muškost, naprotiv, izražava u muškarcu-čovjeku i u ženi-čovjeku onaj drugi pol ljudskoga: svjetlo, sunce, impuls, sposobnost pokrenuti stvari, red, usmjerenost prema van, objektivnost i razum.

U mušku dimenziju muškarca-čovjeka i žene-čovjeka spada pokret prema promjeni, prema ofanzivi, prema transcendenciji, prema jasnoći koja razlikuje i razdvaja, kao i sposobnost stvaranja reda i planiranja budućnosti. Ženska crta u muškarcu-čovjeku i u ženi-čovjeku je mirnoća, ustrajnost, tama koja potiče na znatiželju i istraživanje, imanentnost i nostalgija za prošlošću.

Ženskost znači izvor života, a muškost već probuđeni i razvijeni život; u ženskome stanuje snaga životne punine, u muškome sposobnost za organiziranje i vladanje; žensko stoji za smirenost i očuvanje, muško za osvajanje i stjecanje; žensko se bori na defanzivan, a muško na ofanzivan način.

Tajna ženskosti nije zastrašujuća, ženskost znači sigurnost i nježnost. Da, to nije toliko problem, koliko istinska tajna. Probleme se može riješiti. Kad su jednom riješeni – više ih nema. Tajne nemaju rješenja. Što se dublje prodire u neku tajnu, to više ona izaziva ljudski razum. Tajna nije mračna nego svijetla, ona je svjetlo koje zaziva svjetlo. Zato se možemo uvijek iznova udubljivati u tajnu ženskosti. Svaki naraštaj daje svoj doprinos u osvjetljivanju te tajne. Zato govorimo o radikalno ženskome. Ono ima strukturu korijena i izvora i povezano je s krajnjim korijenom i krajnjim izvorom.

 

Teme

UVOD: ŽENSKOST I TEOLOGIJA
PRVI DIO: PROBLEM. ŽENSKOST I MARIOLOGIJA
I. Ženskost kao strukturirajuće načelo mariologije
DRUGI DIO: ANALIZA. ŽENSKOST U SUKOBU INTERPRETACIJA
II. Temeljne preprjeke za razumijevanje ženskosti
III. Ženskost – analitički pristup
IV. Ženskost – filozofsko razmišljanje
V. Ženskost – teološka meditacija
TREĆI DIO: POVIJEST. MIRJAM – MARIJA
VI. Marija kao povijesna Mirjam iz Nazareta
ČETVRTI DIO: TEOLOGIJA. MARIJA – ŽENA VJERE
Uvod: Božja gramatika
VII. Bezgrješno začeće – vrhunac čovječanstva
VIII. Marijino trajno djevičanstvo– početak obogotvorena čovječanstva
IX. Marijino ljudsko i božansko majčinstvo
X. Marijino buđenje i uznesenje na nebo
XI. Marijina solidarnost i univerzalno posredništvo
XII. Marija – proročica i osloboditeljica
PETI DIO: MITOLOGIJA. MARIJA – HRAM DUHA, NOVA EVA
XIII. Mit u sukobu interpretacija
XIV. Marija u jeziku mitova
XV. Simboličko-egzistencijalni sadržaj marijanskih dogmi
ZAVRŠETAK. RADIKALNA ŽENSKOST

 

Nakladnik: ICMM
Autor: Leonardo Boff
Jezik: Hrvatski
Jezik izvornika: Njemački
Prevoditelj: Lidija Paris
Godina izdanja: 2017.
Format: 205 x 135
Uvez: Meki
Broj stranica: 240

Youtube kanal

Instagram

[instagram-feed]

Kolumne