Preminuo fra Vinko Kurevija

Član Hercegovačke franjevačke provincije fra Vinko Kurevija, okrijepljen sakramentima, preminuo je u ponedjeljak, 20. studenoga u franjevačkom samostanu u Tomislavgradu, u 60. godini života, 41. godini redovništva i 33. godini svećeništva, izvijestila je Hercegovačka franjevačka provincija.

Misa zadušnica služit će se u crkvi sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu, u utorak 21. studenoga u 14sati, a potom sprovodni obredi i ukop na groblju Karaula. Tijelo će biti izloženo u crkvi sv. Nikole Tavelića u utorak 21. studenoga.

Fra Vinko Kurevija rođen je u Tubolji, župa Tomislavgrad, 21. listopada 1964. Osnovnu školu završio je u Tomislavgradu, a srednju je započeo u Tomislavgradu i nastavio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Bogoslovni studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i u Fuldi u Njemačkoj. U franjevački novicijat stupio je na Humcu 15. srpnja 1983., a svečane zavjete položio je također na Humcu 17. rujna 1989. Za đakona je zaređen u Mostaru 29. lipnja 1990., a za svećenika u Fuldi 23. lipnja 1991. Pastoralno je djelovao kao župni vikar na Širokom Brijegu (1991.-1994.), potom u Čapljini (1994.-1996.), pa ponovno na Širokom Brijegu (1996.-2000.). Potom je godinu dana bio kapelan u Rošku Polju (2000./01.), pa župnik na istome mjestu (2001.-2005.). Od 2005. do 2010. je župnik u Tomislavgradu, a od 2010. do 2022. u Seonici. Tu je počeo pobolijevati te je 2022. premješten u samostan u Tomislavgrad, gdje je i preminuo.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne