Poruka Svetoga Oca sudionicima Festivala mladih

Dragi mladi!

Festival mladih je tjedan predane molitve i susreta s Isusom Kristom, posebno u njegovoj živoj Riječi, u slavlju Euharistije, euharistijskom klanjanju i sakramentu Pomirenja. Ovaj događaj – prema iskustvu mnogih – ima snagu uputiti nas prema Gospodinu. Upravo je to prvi korak ”bogatog mladića” o kojem nam govore sinoptička evanđelja (usp. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23), koji se uputio, štoviše, pohitao ususret Gospodinu, pun zanosa i čežnje da pronađe Učitelja kako bi baštinio život vječni, to jest istinsku radost. Ovogodišnje geslo Festivala je zapravo pitanje koje je ovaj mladić uputio Isusu: ”koje mi je dobro činiti?”. Riječi su to koje nas stavljaju pred Gospodina koji upire svoj pogled prema nama i, ljubeći nas, poziva: ”Dođi i idi za mnom!”.

Evanđelje nam ne spominje ime toga mladića što ukazuje da može predstavljati bilo koga od nas. On, osim što posjeduje mnoga dobra, čini se obrazovan i lijepo odgojen., te potaknut zdravom brigom koja ga vodi u potragu za istinskom srećom, to jest za životom u punini. Iz tog razloga on kreće na put kako bi susreo Učitelja koji je mjerodavan, vjerodostojan i pouzdan. Takav autoritet pronalazi u osobi Isusa Krista te ga stoga i pita: ”Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?” (Mk 10,17). No, mladić time pretpostavlja dobro koje treba zadobiti vlastitim snagama. Gospodin mu na to pitanje odgovara protupitanjem: ”Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!” (r. 18). Na taj način Isus ga usmjerava prema Bogu, koji je jedino i vrhovno Dobro od kojeg nam dolazi svako drugo dobro.

Kako bi mu pomogao pristupiti izvoru dobrote i istinske sreće, Isus mu naznačuje prvi korak koji je potrebno učiniti, naime naučiti činiti dobro bližnjemu: ”ako hoćeš ući u život čuvaj zapovijedi” (Mt 19,17). Isus ga vraća u ovozemaljski život i pokazuje mu put u vječni život, a to je put konkretne ljubavi prema bližnjemu. Ali, mladić odgovara da je to oduvijek činio te je shvatio kako poštivanje zapovijedi nije dovoljno da bi bili sretni. Nato ga Isus pogleda brižnim pogledom. Gospodin prepoznaje čežnju za puninom koju mladić nosi u srcu i njegovu zdravu brigu koja ga potiče na traženje; zbog toga prema njemu osjeća blagost i naklonost.

Osim toga, Isus prepoznaje i slabu točku svog sugovornika koji je odveć navezan na mnoga materijalna dobra koja posjeduje. Stoga, Gospodin predlaže drugi korak, a to je prijelaz iz logike ”zasluge” u logiku dara: ”Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu” (Mt 19, 21). Isus mijenja gledište: poziva ga na razmišljanje o tome kako osigurati vječnost, već na potpuno darivanje sebe u ovozemaljskom životu, nasljedujući tako Gospodina. To je poziv na daljnji rast, prijelaz iz logike vršenja propisa kako bi se zadobila nagrada, na bezuvjetnu i potpunu ljubav. Isus ga traži da ostavi ono što otežava srce i priječi ljubav. Ono što Isus predlaže nije toliko čovjek lišen svega, koliko čovjek slobodan i bogat odnosima. Ako je srce pretrpano dobrima, Gospodin i bližnji postaju samo jedno od mnoštva dobara. Naše previše imati i previše željeti guši srce i čini nas nesretnima i nesposobnima za ljubav.

Naposljetku, Isus predlaže treći korak, a to je nasljedovanje: ”Dođi i idi za mnom!”. ”Slijeđenje Krista nije izvanjsko oponašanje, jer dotiče čovjeka u njegovoj dubokoj nutrini. Biti Isusov učenik znači biti sukladan s njim” (Ivana Pavao II., Enciklika Veritatis Splendor, 21). Zauzvrat, dobit ćemo bogat i sretan život, ispunjen licima tolike braće i sestara, očeva, majki i djece… (usp. Mt 19,29). Slijediti Krista nije gubitak, već neprocjenjivi dobitak. Dok se odricanje na koje smo pozvani tiče prepreke koja priječi putovanje. Međutim, bogatom mladiću srce je podijeljeno između dva gospodara: Boga i bogatstva. Zbog straha od rizika i od gubitka dobara vraća se kući tužan: ”On se na tu riječ smrkne i ode žalostan” (Mk 10,22). Mladić se nije ustručavao postaviti važno pitanje, ali nije našao hrabrosti prihvatiti odgovor, a to je poziv da se ”odriješi” od sebe i svojega bogatstva kako bi se ”povezao” s Kristom, te hodio s njim i otkrio istinsku radost.

Prijatelji, također i svakome od vas Isus govori: ”Dođi i idi za mnom!”. Imajte hrabrosti živjeti svoju mladost povjeravajući se Gospodinu i hodeći s njim. Dopustite se osvojiti njegovim pogledom koji je pun ljubavi i koji nas oslobađa od zavodništva idola i od lažnog bogatstva koje obećava život, ali donosi smrt. Ne bojte se primiti Kristovu Riječ i prihvatiti njegov poziv. Nemojte se obeshrabriti poput bogatog mladića iz Evanđelja; umjesto toga, usmjerite svoj pogled prema Mariji, našem velikom uzoru nasljedovanja Krista, i povjerite se njoj, koja se riječima ”evo službenice Gospodnje”, bezuvjetno odazvala Božjem pozivu. Njezin je život potpuno darivanje sebe, od trenutka Navještenja pa sve do Kalvarije, gdje postaje našom Majkom. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo pronašli snagu i primili milost koja nam omogućuje da izgovorimo vlastito ”evo me”. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo naučili donositi Krista u svijet, kao što je to ona učinila kad je puna brige i radosti potrčala u pomoć svetoj Elizabeti. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo svoj život preobrazili u dar za druge. Svojom brigom za supružnike iz Kane uči nas da budemo obazrivi prema drugima. Svojim nam životom pokazuje da je u Božjoj volji naša radost, a prihvatiti ju i živjeti ju nije lako, ali nam otkriva istinsku radost. Da, ”radost Evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne Isusa. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i osamljenosti. S Isusom Kristom radost se uvijek iznova rađa” (Apost. pobud. Evangelii gaudium, 1).

Dragi mladi, na vašem putovanju s Gospodinom Isusom, koje je nadahnuto i ovim Festivalom, povjeravam sve vas zagovoru Blažene Djevice Marije, naše nebeske Majke, zazivajući svjetlost i snagu Duha Svetoga. Neka vas svakodnevno prati pogled Boga koji vas voli, kako biste u susretu s drugima mogli biti svjedoci novog života kojeg ste dobili na dar. Za to molim te vas blagoslivljam, tražeći da se i vi molite za mene.

U Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog,
Na svetkovinu Svetog Petra i Pavla, 29. Lipnja 2021.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne