Nadbiskup Vukšić na Dan medija predvodio Svetu misu u župi Potoci pokraj Mostara

Na inicijativu Vijeća sa sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u nedjelju, 27. rujna 2020. u svim crkvama širom Bosne i Hercegovine molitveno je obilježen 54. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije koji se, u skladu s odlukom Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, umjesto u mjesecu svibnju, obilježava u BiH u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu.

Prije početka Mise župnik don Josip Galić izrazio je veliku radost cijele župe što se u njihovoj župi na poseban način obilježava ovogodišnji 54. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije. Riječi pozdrava uputio je nadbiskupu Vukšiću, svećenicima i svim predstavnicima medija kao i svima koji su Misno slavlje pratili putem medija.

”Tijekom svoga postojanja ljudi su izumili i koristili mnogo načina komuniciranja. Među svim tim načinima pripovijedanje je svakako najstariji oblik davanja i stjecanja informacija i znanja. I dugo je to bio jedini način. I sve do danas je najčešći i najrašireniji, a možda i najkorisniji i ljudima najdraži. Nikada pripovijedanje, kao čovjekova potreba, nije nadmašeno ni prestalo. A živi i u naše vrijeme, kad su novi načini komunikacije među ljudima dosegli nevjerojatna i začuđujuća ostvarenja. Objašnjenje te pojave ima jednostavnu psihološku i društvenu podlogu u tomu što je jedna od najvećih čovjekovih potreba da pripovijeda i osobito da sebe pripovijeda, odnosno da se priopćava drugima, ali jednako i drugi njemu, i da pri se tomu osjeća uzajamna blizina sugovornika”, kazao je u svojoj propovijedi nadbiskup Vukšić koji je potom podsjetio da je, vođen riječima iz starozavjetne knjige Izlaska: ‘Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku’ (Izl 10,2), papa Franjo ovogodišnju svoju poruku za Dan sredstava društvene komunikacije posvetio upravo pripovijedanju kao jednom od osnovnih načina komunikacije među ljudima.

Nadbiskup Tomo Vukšić na misi je i krstio malu Anu FOTO: KTA

”Dapače, čovjeka se može definirati i kao biće koje pripovijeda. A to znači da priče, koje slušamo, ostavljaju trag drugih u nama, dok priče, koje pripovijedamo, ostavljaju naš trag u drugima. Po njima nam se drugi priopćava i postaje bliži, a mi drugima. Čovjek ima potrebu pripovijedati o sebi, zaodjenuti svoj život u priču. I slušati o drugomu. Priopćavati se uzajamno. Tako ljudske priče imaju zajednički tkalački stan i pređu: njihova struktura predviđa junake, uključujući i one obične, svakodnevne, koji se, slijedeći svoj san, hvataju u koštac s teškim situacijama i bore protiv zla, vođeni snagom, koja im ulijeva hrabrost i snagu ljubavi. Čovjek je po naravi pripovjedač, jer je biće u nastajanju pa je tako i njegova životna priča stalno u nastajanju. I Bog je sebe i svoj plan s ljudima zaodjenuo u priču, koju nazivamo objava. Da bi ga ljudi mogli upoznati i razumjeti, o sebi im je pripovijedao djelima i riječima. Odnosno, kako čitamo u poslanici Hebrejima: ‘Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima’ (Heb 1,1). I pri tomu mnogo puta ih je pozivao, da drugima pripovijedaju o njemu”, rekao je nadbiskup Vukšić podsjećajući na riječi pape Franje iz spomenute Poruke da je „Sveto pismo priča nad pričama“ te da „svojom riječju Bog sve poziva na život, a kao vrhunac stvara muškarca i ženu kao svoje slobodne sugovornike koji zajedno s njim oblikuju povijest.

”Isus je, dakle, Riječ Božja. Vjerodostojan Riječ koja pripovijeda istinu. A sva Božja ljubav, koju je Isus obznanio, proistekla je iz njegova božanskog Srca. Odnosno, Riječ i Srce su dva sredstva Božje komunikacije s ljudima, a ljubav i istina njezin sadržaj. I prikladno je i potrebno podsjetiti na to dvoje – Srce i Riječ – osobito danas, kad obilježavamo Svjetski dan sredstava društvene komunikacije ovdje u crkvi Presvetoga Srca Isusova koja i postoji, kao i svaka druga, samo zato da se u njoj naviješta ljubav i istina… Dok molimo da Bog pobijedi na bojnom polju svakoga ljudskog srca, u ovom hramu moramo ponoviti, da su vjerodostojna Riječ i Srce puno ljubavi Isusova sredstva i sadržaj njegove komunikacije s ljudima. Pouka je to i obveza za sve ljude u privatnom i javnom životu, što se u ovom trenutku odnosi osobito za sudionike skorašnje predizborne kampanje. I poziv za djelatnike na području sredstava društvene komunikacije, da se u svom poslu služe vjerodostojnom riječju i da pripovijedaju istinu u ljubavi te tako porade da sve uzraste do prave mjere (usp. Ef 4,15). Poziv je to i obveza na odgovornost za svaku izgovorenu riječ svima koji, na bilo koji način, sudjeluju u javnom životu društva”, kazao je nadbiskup Vukšić zahvalivši ”župniku don Josipu i svim vjernicima župe Bijelo Polje za gostoljubivost i svjedočenje vjere”. Nadbiskup Vukšić na ovoj misi krstio je malu Anu, objavila je KTA.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne