Biblijska poruka 8. 3. 2022. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Oče naš, koji jesi na nebesima…

Kroz rado slušanu svakodnevnu rubriku ”Biblijska poruka dana” u programu Radiopostaje Mir Međugorje, kojom mnogi započinju dan, fra Tomislav Pervan već godinama tumači evanđelje.

Mt 6,7-15

Reče Isus svojim učenicima:

»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Vi, dakle, ovako molite:

‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga.’

Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«


 

Čuli smo iz Isusovih usta molitvu Očenaša. U Novom zavjetu imamo dvije inačice te molitve, kraću u evanđelista Luke i dulju kod evanđelista Mateja. Svi se izričaji u Očenašu daju pronaći u molitvenoj praksi Staroga zavjeta i židovske molitvene prakse, ali je iz svega postojećega Isus otkao nešto jedincato i jedinstveno u povijesti čovječanstva. Sadržaj Očenaša i poredak molitava govore nam ne samo o načinu, nego izriču gotovo sve o Bogu i svijetu, uređuju odnos prema Bogu i čovjeku pred tim Bogom.

Molitva Očenaša je zacijelo najčešće izgovorena i moljena molitva na svijetu. Mole je svi kršćani, dok Zdravomariju mole u pravilu samo katolici. Očenaš nije molitva za svakoga. To je molitva za Isusove učenike. Prisjetimo se okolnosti u Luke. Isus je na jednom mjestu molio, i promatrajući njega i njegovu molitvu, njegov molitveni stav, dolaze mu učenici i mole ga da ih nauči moliti kao što je i Ivan učio svoje učenike moliti i molitvi.

Nakon te zamolbe Isus otvara svoja usta i uči ih Očenašu. Daje im smjer i način molitve. Dakle, prvenstveno učenici. Ne narod, budući da to dolazi do izražaja ponajvećma u četvrtoj molitvi, za kruh svagdanji, čime smjera na nadničare u to doba u Palestini, ali i na Isusove učenike koje Isus odašilje bez igdje išta u misije. Bogataši ne moraju moliti za kruh jer u njih kruha ima dovoljno, nekada i u izobilju.

Kao što rekosmo, to je molitva Isusovih učenika. U svakome retku riječ je o tome kako Isusovi nasljedovatelji trebaju zaboraviti sve svoje osnovne osobne želje i životne planove, kako trebaju željeti i htjeti samo ono što Bog hoće. Oni se moraju truditi oko ozbiljenja Božjega plana u svijetu. Taj pak plan je spasenje svih ljudi. Po sebi je to i opasna molitva.

U ranoj Crkvi znalo se za dragocjenost te molitve pa je katekumenima predavana tek na kraju katekumenata, na kraju godina priprave za krštenje, neposredno prije krštenja u uskrsnoj noći. Sami se čin nazivao traditio orationis. Nakon krštenja, u svečanom novokršteničkom bogoštovlju, novokrštenici su smjeli prvi put zajedno s cijelom zajednicom moliti tu molitvu.

Kao što je katekumenima predavano Vjerovanje, tako se predavala i Gospodnja molitva – Očenaš. Nama je ta molitva danas izblijedjela, riječi i rečenice djeluju poput sumorna i maglovita vremena. Sve je bez jasnih obrisa, kontura. Ali u Isusovim ustima sve je imalo svoje jasne bridove i konture, svoju oštrinu.

Cijeli Isusov Govor na gori nudi nam sveobuhvatnu sliku kako živjeti kao čovjek u odnosu na samoga sebe, na bližnjega i na Boga. Kuša nam reći što to znači biti čovjek. Temeljni izričaj Isusovih riječi dade se svesti na zajednički nazivnik: Čovjeka se može shvatiti jedino u odnosu na Boga. Bog je čovjekovo sve, i čovjek treba živjeti upravo u toj protežnici. Odnos prema Bogu određuje odnos prema čovjeku. Taj Bog nije neka daleka svemirska nepoznanica. U Isusu nam očituje svoje lice i svoju volju. U njegovu djelu, njegovim nakanama učimo Božje misli i nakane, Božju volju s nama ljudima.

Za čovjeka je bitan odnos prema Bogu. A taj odnos mora biti takav da se mora izraziti u govoru s Bogom. Molitva je u bitnome razgovor s Bogom. Zato nam Isus i govori kako moliti, daje nam oblik molitve. Doslovce, u središnjici Govora na gori (Mt 6,9-15) nalazi se Očenaš, Gospodnja molitva. Tu je Isusovu molitvu gotovo nemoguće izlagati, tumačiti. Nju se može samo moliti, zajedno meditirati, suozbiljivati.

Pjesmu se dade tumačiti samo s pomoću druge pjesme, molitvu s pomoću druge molitve. Očenaš se ne može tumačiti, interpretirati, ako ga riječ po riječ, ili rečenicu po rečenicu rascjepkamo, iskomadamo, raščlanimo, komentiramo, seciramo. Zato je potrebno vratiti se u svoje vlastito djetinjstvo, i moliti ga kao što smo ga molili kao mala djeca, ponavljajući riječi nakon bake ili majke.

I kao što smo ga molili onda, tako pokušajmo i sada u ovom trenutku predočavati sebi prizore i slike, ona uprizorišta u kojima se ta molitva ozbiljivala u našem životu te očitovala svoje značenje. Stoga treba tu molitvu uvijek moliti zajedno s Isusom, u zajedništvu s Njime. Jer to je Gospodnja molitva.

U njoj imamo sve bitno za svoj život. Molitva da se Bog slavi, da živimo u miru, da ne posustanemo u životu, da nas Napasnik ne nadvlada, da živimo kao ljudi praštanja. Kad Isus govori o napasti, tada on misli na našu čvrstinu i posvemašnje prianjanje uz vlastito poslanje i poziv. Kao što je triput u pustinji Đavao dolazio Isus s ponudama da ga odvrati od nakane i poslanja, tako dolazi i k nama.

Isusova je molitva naputak, uputnik, kako moliti i u kome smjeru se naše molitve trebaju kretati. Učenici se trebaju prema tome ravnati, a molitva ih povezuje i u međusobno zajedništvo i zajedništvo sa samim Bogom. Zahvaljujući Isusu učenici smiju kao i Učitelj Boga zvati Ocem. Zvati, oslovljavati Boga Ocem nešto je najdragocjenije u kršćanstvu, najdivnija oporuka koju je Isus ostavio svojima i čovječanstvu.

Isus upravlja molitvu osobno, upravo kao što je samosvjesno i živio. Isus je izuzeo molitvu iz bogoslužnoga prostora, sakralnoga jezika, i stavio je upravo u čovjekov svagdan. I kod Mateja i u Luke Isus pravi razliku između ‘poganskoga brbljanja’ i prave molitve srca.

Pogotovo je Isusovo oslovljavanje Boga riječju “Abba” jedinstveno u cjelokupnoj židovskoj molitvenoj predaji i literaturi. Nema tomu nigdje nešto slična. To bijaše Isusov poseban način molitve. To “Abba” jest ono prvo tepanje, prva slova koja čovjek izgovara i s kojima se obraća i vlastitome ocu, ali i Stvoritelju neba i zemlje, Ocu. Isus govori s Ocem tako naravno, tako intimno, s takvom sviješću kako se dijete obraća vlastitome ocu. Značajka toga novoga načina molitve jest da je prožeto i natopljeno zahvaljivanjem. I to je srčika, to je jezgrenica njegova odnosa prema Bogu Ocu.

Učenici su shvatili i prihvatili. Razumjeli su Isusov način molitve i molitvu koju ih je naučio. Prihvatio je to i jedan Pavao koji će pisati kako je Bog poslao u srca naša Duha Sina svoga koji u nama kliče ‘Abba’ – ‘Oče!’, ‘dragi Tata’ (usp. Gal 4,6; Rim 8,15-16). Bog kao temelj svemira i života.

“Očenaš počinje s jednom velikom utješnom riječi. Smijemo reći Bogu ‘Tata’, ‘Oče’. U toj je riječi sadržana cjelokupna povijest otkupljenja. Imenujući i oslovljavajući svoga Boga Ocem, mi mu se izručujemo, svoje biće, svoj nemir, svoje brige i očekivanja, svoj posao i odmor. U životu djeteta ne može biti ničega što se ne bi trebalo povjeriti Očevoj dobroti, nikakva nevolja koja ne sadrži nadu u Njegovu pomoć… Sad je sve dobro. Bog nam odgovara, Bog je naš Otac. Zaštićeni smo” (R.Schneider).

“Moliti znači… ćutjeti to strujanje milosti. Otvaramo se sagibljući se i izručujući se, i onda je sve dobro…U tome i jest tajna Očenaša, da on obuhvaća cijelo naše biće i svu našu nevolju i nadanja” (Schneider).

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne