20.4 C
Međugorje
21.09.2121.

Duhovni poticaj Živo vrelo 26. do 31. srpnja 2021. – fra Nikola Jurišić

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata, te u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovaj tjedan, od 26. do 31. srpnja, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremao je i kazivao fra Nikola Jurišić, svećenik Hercegovačke franjevačke provincije koji je na Humcu. Njegove svakodnevne duhovne misle možete pročitati i poslušati u nastavku.

 

Duhovni poticaj Živo vrelo 31. srpnja 2021.

biti svjedok za druge

Svjedok. To je sve što želiš da budem. Da drugima govorim o Tebi. O Tvojoj vjernoj ljubavi. O svemu što svakoga dana činiš. Od mene tražiš tako malo a ja ni to učiniti ne mogu. Strah me. Gotovo me stid pred drugima govoriti o Tebi. To malo će me koštati tako puno. Mnogima se možda neće svidjeti ni to što ću reći, a i mene će možda odbaciti. Znam da ćeš me podsjetiti na riječi Ivana Krstitelja kada je rekao da Ti trebaš rasti a on – on se treba umanjiti. U potpunosti izgubiti sebe kako bi Ti u meni mogao živjeti. Vrlo dobro znam i da ćeš me podsjetiti na druge riječi: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre ostaje samo. Ne donosi rod. Tek kada umre – s tom smrću dolazi rod, dolazi novi život. Nikada nisi imao svjedoke kakve imaš danas. Nema nas. Ne svjedočimo. Da su Tvoji apostoli bili kao mi danas tko zna što bi bilo. Ali oni nisu bili takvi. Nisu mislili na sebe već su imali samo jednu želju: navijestiti Tebe onima koji za Tebe čuli nisu. Mi smo čuli za Tebe, znamo dosta toga o Tebi ali kao da Te nikada nismo susreli. Zbog toga i nismo svjedoci. Teško je biti svjedok. Treba uzeti od onoga što sam primio, i besplatno darovati drugome. Možda mislim da ne smijem svjedočiti zbog svoga grijeha? Ali i Petar te zanijekao. I to 3 puta! I opet je u Tvojim očima bio vrijedan i pronio je Tvoje Ime do Rima! Pavao Te progonio jer Te nije susreo. Nakon samo jednog susreta bio je spreman za Tvoje ime trpjeti i govoriti o Njemu svim narodima koji za Tebe čuli nisu. A ja? Strah me odgovora! Tako puno si mi darovao a ja sebično držim za sebe. Zato Te molim da me učiniš svojim svjedokom. Da u mom srcu odjekne Tvoja riječ. Da barem još jednom čujem onu riječ koju bih do kraja slijedio. Zapali moje biće da izgara za Tebe i od ljubavi za druge. Da radost prepoznam u služenju. Da mislim na vječnost i tako živim za Tebe. Po meni pokaži da u nesavršenome želiš proslaviti savršeno; u slabome svoju snagu; u malenome svoju veličinu; u meni Sebe. Ako Te drugi danas ne žele hvaliti ja ću Te hvaliti zbog ljubavi prema njima. Ako Te drugi ne žele slaviti ja ću Te slaviti zbog silnih djela koja činiš u njihovim životima. Ako Te drugi ne ljube, ja ću Te ljubiti jer Ti mene ljubiti ne prestaješ. Daj mi da postanem samo Tvoj! Daj da Te ljubim i u toj ljubavi sagorim cijeloga sebe. Da se u Tvojoj Ljubavi izgubim i u njoj budem pronađen kakvog me Ti želiš.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 30. srpnja 2021.

bijaše pred blagdan Pashe

zar je večeras zveket srebrnika bio ugodniji od Tvoga glasa? došli su po Tebe da Te svezanih ruku odvedu na sud. mislili su da će to biti dovoljno  da od Tebe uzmu svu slobodu. a nisu znali  da im se Ti slobodno daruješ. nije im bilo poznato da je to Tvoj čas a ne trenutak njihove pobjede. došli su po Tebe da Te osude. osude i uklone. mislili su da će to biti dovoljno. i izgovaraju riječi osude koju sam zaslužio ja kao i oni. izgovaraju i presudu,  koju vežu uz Tvoje Ime, a trebala je pripasti meni.  a ne znaju da si tu istu večer s nama odlučio ostati do svršetka svijeta. ne znaju za euharistiju. nije im poznato takvo predanje. tako su Te svezana i osuđena odveli u tamnicu. tu duboku jamu u zemlji  da prije vremena upoznaš svu tvrdoću zemlje. prvu noć na zemlji nisi proveo kako zaslužuješ, a ni zadnja se ne razlikuje. a čovjek ne vidi kolika je tvoja Ljubav. možda je Petar vidio i zato zaplakao? čovjek je večeras htio pobijediti. možda su i slavili jer su mislili da su uspjeli. ali ne znaju  za milosrđe, Ljubav, predanje, služenje i sve što se dogodilo u dvorani. pripremaju se za Pashu a da nisu ni znali da je konačno ostvaruju. ne znaju oni ali ja znam. daruj mi milost da toga postanem svjestan i da to počnem živjeti.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 29. srpnja 2021.

Nikodem, Ti i ja

Nikodem. čovjek, farizej, učenik i učitelj. mislio je da Te dovoljno poznaje. znanje o Pismu i Zakonu za njega je bilo dovoljno da stekne dojam o Tebi. i bilo je to teško promijeniti. ali vijest o tome da postoji jedan čovjek  koji slijepima daje vidjeti, gluhima čuti, uzetima hodati, gubavcima vraća čistoću i grešnicima daruje novu priliku  okupirala je njegovo biće. možda je slutio.. možda se u njemu rađala vjera? je li zbog toga tražio susret s Tobom? znam da se susret dogodio u noći. daleko od pogleda, daleko od onih  koji bi u tome tražili nešto što je krivo. i upravo takvom čovjeku koji je mislio da Te do kraja poznaje otkrivaš nešto veliko. ono što nije mogao zamisliti. što čovječje oko nije vidjelo, što ljudsko uho nije čulo, ni srce osjetilo. otkrivaš svu dubinu Svoga bića. savršenu i čistu Ljubav koja za čovjeka želi više nego on sam za sebe. “uistinu, Bog toliko ljubi svijet da šalje svoga jedinog Sina ne da osudi svijet već da ga spasi.” rečenica koja potresa srca svih onih koji misle da Te znaju. I Nikodemovo srce baš poput moga. i mene si, baš poput Nikodema, susreo u noći. u noći moga života kada zbog grijeha nisam mislio da zaslužujem Tvoju ljubav i blizinu. tu si mi se otkrio kao netko koga ja ne poznajem. na to nisam navikao. o tome nisam slušao. sve što sam znao kao da više ne vrijedi. može li se dogoditi nemoguće? može li me Bog toliko ljubiti unatoč svemu? to nisam učio nigdje. nešto novo i nečuveno! Bog koji je svemoćan odlučio je ostati nemoćan. upravo u ljubavi prema meni, grešnu, malenu i neznatnu čovjeku odlučio je ostati nemoćan. ne može me prestati ljubiti. onaj koji je Silan meni iskazuje nježnost. onaj koji je Jak sažali se nad čovjekom. i to je Ljubav. ona koja je za mene prihvatila križ, zagrlila ga, za mene ga iznijela na Kalvariju i na njemu umrla. kako bih ja živio. hvala Ti na ovom susretu s Nikodemom bez kojeg Te ne bih poznavao. hvala Ti što si upravo u Ljubavi prema meni odlučio biti nemoćan  kako bi pokazao svoju najveću moć.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 28. srpnja 2021.

najbogatiji siromah od svih

postoje ljudi koji misle da su bogati  jer su stekli veliko blago već sada, na zemlji. kako je samo prolazna njihova sreća i sjaj blaga njihova! ni sutra njime kupiti ne mogu. a vječnost je tako daleka. ima i onih ljudi koji misle da su bogati jer su izgradili veliku kuću prepunu umjetnina, visokih prozora, s brojnim prostorijama i da to sve čini dom.  da je to sve potrebno da bi čovjek našao dom. kako li su samo siromašni ti ljudi. bogatstvo njihovo prolazi i sjaj tog blaga brzo se mijenja. već danas može nestati. a s njim i njihova prividna sreća. jer nikada nisu ni bili bogati. nikada nisu uz pomoć njega zagazili u vječnost. kolika li je bijeda tih ljudi koji unatoč svemu tome nisu uspjeli pronaći dom. nisu svojoj duši pronašli mjesto gdje može živjeti, disati, plesati, biti ono što je. ni brojne prostorije nisu dovoljne za to. ma kako vrijedne umjetnine u kući bile nisu dovoljne da oboje naš život  i učine ga živim poput prirode u proljeće. ma kako visoki njihovi prozori bili u njihovu dušu ne ulazi potrebno svjetlo da čovjek vidi kako treba i može živjeti sretno i ispunjeno, kako može postati svet. takvi ljudi nisu bogati. imaju sve ali i svoje siromaštvo. ništa od toga nemam niti tražim.  jer sam našao onaj dragocjeni biser koji mi govori o Kraljevstvu Božjem. sve sam zbog njega prodao i u njemu pronašao više nego sam ikada imao. zato sam ja najbogatiji čovjek na svijetu. jer nemam ništa osim brata i prijatelja s kojim sam iz vremena zagazio u vječnost  i susreo Beskonačnoga. hvala Ti što me činiš najbogatijim čovjekom na svijetu koji nema ništa  osim dara prijateljstva u kojem sam susreo Tebe.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 27. srpnja 2021.

biti svjedok Tvoje Ljubavi

pozivaš me da budem Tvoj svjedok. svjedok susreta Tebe i mene. da drugima govorim o Tvojoj dobroti prema meni. ničim je nisam mogao zaslužiti a Ti si mi je svejedno darovao. upravo preko Tvojih svjedoka koji se nisu bojali govoriti drugima o Tebi, ja Te znam. susreo sam Te  jer su mi oni o Tebi govorili. ne možeš se skriti. ono što činiš u nama ne može ostati u tišini,  ima potrebu izaći na svjetlo. susreti Tebe i drugih njima su dali snagu  da uvijek i iznad svega navještaju Tebe. više su željeli umrijeti i s Tobom biti  nego živjeti  kao da Te nikada susreli nisu. i zbog toga su svjedoci. i mene šalješ da budem takav. a ja ni glasa nemam. riječi posložiti ne znam da budu dovoljne za govor o Tebi. jedva da mucati znam kad je Tvoja ljubav u pitanju. nemam ni snagu koja bi zadivila druge i privukla ih Tebi. ni moć, ni ugled. ništa nemam. siromah sam koji ima samo Tebe. u tom siromaštvu najbogatiji sam od svih. jer Ti ne trebaš moju snagu, ni moj glas, ni moje riječi. ne želiš ni da imam moć ni ugled. već želiš živjeti po meni. daj mi da budem toliki siromah i živim samo za Tebe. da nemam ni želju, ni volju, ni potrebu, nego samo i jedino Tebe. ako se Tebi mili proslaviti po meni, dopusti mi da budem Tvojim svjedokom i drugima govorim da me unatoč svemu  i iznad svega samo i jedino ljubiš.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 26. srpnja 2021.

isti – sada i uvijeke

Tijelo Kristovo. Amen. toliko puta sam čuo jedne i izgovorio druge riječi. toliko puta sam izgovorio prve a čuo druge riječi. teško je i izbrojiti koliko puta sam Te držao u rukama. sjećam se onog prvog puta. u rukama držim Onoga kojeg cijeli svemir obuhvatiti ne može. teško da neki drugi osjećaj, osim onog Franjinog, može obuzeti ljudsko srce u takvim trenucima. ponizne li uzvišenosti i uzvišene li poniznosti! u zadnje vrijeme, kad god mi pogled sretne Tebe pod prilikama Kruha i Vina pokušavam u tom komadiću Kruha otkriti Onoga koji je slijepcu vratio vid, koji je gubavcu dao čistoću, koji je hromome vratio snagu, umrlome život. pokušavam, poput Malog Princa, ono bitno vidjeti srcem. pokušavam i govorim: vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. gledam taj Kruh i zamišljam kako je, taj isti Isus hodao po moru, druge hranio svojom blizinom, hrabrio i usmjeravao svojom riječju, unosio svjetlo u tamu mnogih,  pa i moga života. svaki put kada lomim tu hostiju razmišljam o potpunom predanju ispunjenom samo tišinom i ljubavlju koje se odigralo na Golgoti. kako se sada tiho lomiš na oltaru, tako si se tiho predao na Golgoti. kako se tiho i bez pridržaja razdaješ nama za hranu sada, tako si činio i na Posljednjoj večeri. puno je toga o čemu razmišljam i onda kažem svoj amen. jer želim Te susresti, upoznati, ljubiti. od Tebe primiti snagu da činim ono što Ti hoćeš. i svaki put Ti tiho kažem: Učitelju, za Tobom ću kamo god Ti pošao!

 

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne