Duhovni poticaj Živo vrelo od. 3. do 8. srpnja 2023. – s. Kristina Barbarić

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata, te u 7:10 i 17:30. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovog tjedna, od 3. do 8. srpnja 2023. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremala je i kazivala s. Kristina Barbarić, školska sestra franjevka Krista Kralja, članica Provincije Svete obitelji u Hercegovini. Ako ste ih propustili u našem programu, donosimo ih ovdje na našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 8. srpnja 2023.

Bog je u svemu i iznad svega!

Vjera u Božju providnost za nas vjernike je isto što je i naša sloboda. Sloboda koja se rađa iz Božje riječi. Bog nama preko Isusa Krista poručuje da je on jedini gospodar svijeta i života. Bog je gospodar cijelog svemira i sveukupne povijesti. Mi koji od Boga sve primamo vjerujemo u Božju providnost i tako postajemo istinski slobodni. Ne znači da ćemo zatvarati oči pred izazovima i zbivanjima u svijetu.

Čovjek vjernik mora promatrati život otvorenih očiju, promatrati događaje oko sebe i učiti za druge i za svoj život. Uzdati se u Božju providnost, osluhnuti Božji glas koji nam govori u svakoj situaciji pa i u najtežoj može biti trenutak milosti. Svaki trenutak može postati milosni i sretan trenutak u ostvarivanju Božjeg plana u našem životu. Ne odvija se povijest, kako se može čuti prema ljudskom planu ili planu skrivenih, možda naklonih ili čovjeku protivnih sila. Ne. Bog je u svemu i iznad svega onaj koji upravlja, gospodar je osobne povijesti i povijesti svijeta. To se od nas vjernika očekuje: postupati potvrđujući svoju vjeru, svoje pouzdanje i odanost prema Bogu u ovome svijetu i u ovom životu. Svagdanje brige su prisutne, njih se ne možemo osloboditi. Nemojmo dopustiti da nam oduzimaju najviše vremena i da smo bolesni zbog njih. Ne smijemo pasti u samoobranu kako ćemo osigurati svoj život. Život je nesiguran i takav će ostati. Ali mi vjernici znamo da svemu će doći kraj.

Što će tada biti oslonac naše nesigurnosti? Isus zna u kome je sigurnost i zato poziva: ne brinite se tjeskobno. S povjerenjem i predanjem položimo svoju nadu u Božje ruke, one su samo sigurne.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 7. srpnja 2023.

Isus nam je pokazao i životom posvjedoćio Božje čovjekoljublje

Jesmo li mi svjesni što je Bogu milo, što mu je na srcu da bi mu omilili? Primjećujemo li kako nam je na srcu da nas se voli, da nas se poštuje, da nas se ne zaboravi u potrebi? Isus je u svom naviještanju govorio o Bogu koji na sve ljude gleda s velikom očinskom ljubavlju, sve poziva, svima oprašta. On sve izmiruje sjedinjujući  u opće zajedništvo svoje ljubavi i neugasiva života. Isus je svojim životom potvrđivao to što je govorio. Govorio je da je u nebu veliko veselje zbog obraćenja jednog zalutala čovjeka. Rado je iskazivao pažnju takvim ljudima, bio u njihovu društvu, s njima zajedno blagovao. Bog je Otac, koji dobro poznaje nevolju ljudi,  grijeh i krhkost čovjekovu.

Isus nam je pokazao i životom posvjedoćio Božje čovjekoljublje. On je otvoren prema ljudima, napose se družio s prezrenima, i odbačenima. Sam je bio nevin, povezan s Bogom Ocem i iz te povezanosti s Bogom ne gleda grijeh, ni Božjeg neprijatelja u grešnicima. Isus gleda čovjeka u nevolji. Kao što liječnik pristupa bolesnima tako slično postupa Isus. Zna Isus da je strahota biti u grijehu, činiti grijeh, ne odobrava čovjekova zla djelovanja …. On pristupa čovjeku strpljivo i sa puno ljubavi. Samo velika ljubav može grijehom unesrećenima udijeliti zdravlje duše i tijela. Mi kršćani često sebe vidimo kao pravednike i upadamo u zamku da nam ne treba Božje milosrđe. Isus je životom posvjedočio i nas poziva na oproštenje i izmirenje. Svi stojimo pred Božjim sudom i svima nam je potrebno Božje smilovanje. Molimo Gospodina da nam njegova milost otvori oči srca i duha, da ne propanemo, da se ne izgubimo.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 6. srpnja 2023.

Svatko na svom mjestu treba preuzeti odgovornost za veće dobro

Bog u kojega mi vjerujemo, Bog je beskrajne, očinske i majčinske dobrote i ljubavi! Bog je dobar i milosrdan, Bog nas voli i oprašta nam. Bog je sama dobrota. Bog je sama ljubav. Bog je samo smilovanje. Ta Božja snaga, Božja dobrota i ljubav temeljne su odrednice našeg bića. Mi jesmo nesavršeni, ali se možemo razvijati, možemo težiti za savršenijim životom, hodeći smjerom dobrote i ljubavi. Isus je svojim životom nama ostavio primjer čovjeka i ljudskog života usklađena s Božjim bićem i s Božjom voljom. I to od početka pa do smrti, smrti na križu. Kad mu je bilo najteže nije se iznevjerio vrijednostima koje povezuju s Bogom i vode k Bogu. Mi smo dužni činiti upravo tako, svojim životom posvjedočiti vrijednosti zbog kojih vjerujemo. Svatko na svom mjestu treba preuzeti odgovornost za veće dobro. Ne možemo očekivati da to netko drugi čini, pa tražeći opravdanje za svoje postupke upirati prstom  i reći: on je imućan pa nek on dijeli, drugi je na vlasti nek on riješava probleme,… Stalo nam je do općeg dobra, posebno do dobra siromašnih, slabijih i to je razlog da osobnim zalaganjem, primjerom, pa i najmanjim pokažemo da jesmo nesebični, upravo kao Isus. Nema kršćanske zajednice bez milosnog Božjeg poziva u ljubavi. Tko odgovori na poziv ove ljubavi on donosi plodove i u njemu se rađa unutarnje zadovoljstvo, sigurnost i mir. I naravno, sve prenosi na bližnje, na okolinu u kojoj živi. U čovjeku koji odgovori na Božji poziv raste pouzdanje da je njegov život na pravom putu koji ga dovodi upravo u  zajedništvo s Bogom.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 5. srpnja 2023.

Vrijeme je već da se oda sna prenemo

Danas se sjećamo suzaštitnika Europe, svetih Ćirila i Metoda, apostola Slavena. Sveta su braća prosvijetlila slavenske narode evanđeoskim naukom, ali i postavila temelje pismenosti i kulturi. Ova dva misionara stoje na početku pokrštavanja slavenskih naroda.  Mi danas, jesmo li mi nositelji Radosne vijesti, jesmo li kao Krist- kristijani? Živimo li kao oni koji su pozvani i koje Bog šalje? Nasljedovanje i naviještanje su nerazdvojno povezani i povjereni kršćanskoj zajednici, znači svakom vjerniku, nama- ovdje i sada. I tko god vjeruje da je Božja riječ jedini izvor spasenja, mora se njome hraniti i sve učiniti da je i drugima navijesti. Moramo je navijestiti kao veselu vijest: reći svima da postoji izlaz iz smrti, besmisla, bijede, ljudskog zla. Bog je u Isusu Kristu nama i svima darovao izlaz. Živimo li mi kao da smo tu istinu naše vjere zaboravili ili nas je zlo toliko zahvatilo? Vrijeme je već da se oda sna prenemo (Rim 13,11) Majka Marija nas zove da ustrajno molimo, da obiteljsku molitvu obnovimo, riječ Božju slušamo i od nje živimo. Ako ne želimo sami sebi propast probudimo se iz duhovnog sljepila, poslušajmo Majku i duhovno se obnovimo. Pogledamo li oko sebe vidimo da smo materijalno sve obnovili i učinili velik napredak. To je razumljivo i sve je to dobro. Ali potrebno je izvršiti promjene na vjerskom području, jer mi svi želimo biti kršćani, našu djecu kršćanski odgojiti, kršćansku mladež osposobiti. Potrudimo se, uložimo napor, hranimo i obnavjajmo svoj duh jer snaga duha će nas duhovno preporoditi. Iz obnovljena duha Bog će čuti našu molitvu i izliti na nas svoj blagoslov.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 4. srpnja 2023.

Naš je život u Božjoj ruci!

Isus je došao na ovaj svijet da pokaže neizmjernu  Božju ljubav prema nama ljudima. Zanimljivo je da čovjek biva slijep i gluh na ono što najviše voli i želi, a to je upravo ljubav. Pokazalo se to na početku Isusova javnog djelovanja. Isus nastupa kao onaj koji voli svakog čovjeka, ali uz mali broj učenika, odmah se pojavljuju oni koji mu rade o glavi. Isus se ne da pokolebati, smesti, ne plaši se. Dok oluja bjesni, on na lađi mirno spava, kako nam apostol Matej u svom evanđelju posvjedoči. To je za nas  kršćane, Isusove učenike najvažnija poruka u svakodnevici života. I mi smo kao Isusovi nasljedovatelji izloženi pogibeljima, nesigurnoj budućnosti.

On nas poziva i uči djetinjsku bezbrižnost u zajedništvu s Bogom. Isus kaže: “Ne brinite se tjeskobno za svoj život!… Pogledajte ptice nebeske! Niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, a vaš ih nebeski Otac hrani… Promotrite poljske ljiljane kako rastu! A ja vam kažem da ni Salomon u svoj svojoj raskoši nije bio obučen kao jedan od njih. (Mt 6, 25-28)  Bog nam je u Isusu objavio kako je sve u njegovoj ruci, kako je on uvijek na čovjekovoj strani. Nema nikakve sile koja bi se mogla oteti ispod njegove ruke i ugroziti čovjeka. I nama često izgleda da smo u smrtnoj opasnosti, smrtnoj tjeskobi, kad mislimo da nas je Bog zaboravio.

Od Isusa možemo čuti: Zašto ste malovjerni? Zovemo se vjernicima, i to jesmo. Ali, kad dođu kušnje potrebno je prepustiti se Gospodinu. Naš je život u Božjoj ruci. Pitajmo se, jesmo li spremni Isusovo shvaćanje života primijeniti na sebe? Svoja shvaćanja dovesti pod znak pitanja i provjeriti ih mjerilom koje postavlja Isus? Odvažimo se unatoč nesigurnosti ovoga života nasljedovati Isusa i doživjet ćemo da ima Boga i da on vodi naš život. Isus je temelj naše sigurnosti.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 3. srpnja 2023.

Blaženi oni koji ne vidješe…

Danas se mi vjernici spominjemo apostola Tome, učenika Isusova, kojeg zovemo i nevjerni Toma. Dok ne vidim… neću vjerovati, riječi su apostola Tome. Kao da nisu izgovorene nekad davno. Zvuče kao da su izgovorene nama danas. Može se reći da je naš svijet zapao u krizu vjere. Uz ogroman napredak znanosti teško nam je doći do sama sebe i odgonetnuti tajnu, smisao svog postojanja. Ipak čovjek želi izbjeći besmisao u koji zapada prepušten sam sebi, i upravo ta nemoć traži od  čovjeka da se otvori vjeri. Vjera – promatrana kao zauzimanje temeljnog stava spram  stvarnosti-jest čovjekova odluka za smisao koji nosi i svijet i čovjeka. Jer: ili je smisao u Bogu ili ga uopće nema. Vjera izražava čovjekov stav i odluku za to da je smislenost života jača od besmislenosti. Pitanje besmisla ne bi ni bilo da nema smisla. Mi smo svjedoci iskustva različitih razočarenja koje doživljavamo u životu, u susretu s drugim ljudima, patnji, bolesti. Unatoč svemu mi prihvaćamo život. Mi volimo živjeti, mi potvrđujemo da smisla ima kad poštujemo drugoga, kad postavjamo zdrave granice. Sve je to izraz vjere. I kad se nadamo, svjedočimo hrabro i borimo se za mir, slobodu i pravednost, to je znak da vjerujemo u Boga kao gospodara osobne povijesti i povijesti svijeta u cjelini. Isus je u svom odnosu prema Tomi posvjedočio koliko mu je stalo do svakog od nas ljudi. Dopušta da Toma priđe i dodirne njegove rane, a Toma biva iznutra dirnut doživljajem Isusove ljubavi te govori: Gospodin moj i Bog moj. U Isusu je Bog.  Poklonimo se pred tom tajnom da i mi čujemo: “Blaženi oni koji ne vidješe, a ipak uzvjerovaše”.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne