Duhovni poticaj Živo vrelo 26. 6. do 1. 7.. 2023. – fra Marin Mikulić

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata i u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovaj tjedan od 26. lipnja do 1. srpnja 2023. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ priprema i kazuje fra Marin Mikulić, svećenik Hercegovačke franjevačke provincije koji je na službi u župi sv. Jakova u Međugorju. Njegova promišljanja možete poslušati i na našoj web stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 1. srpnja 2023.

Nisam dostojan da uđeš pod krov moj

U svetom evanđelju današnjeg dana sv. Matej nam donosi krasan primjer prave vjere, po kojem je i sam Isus bio iznenađen tolikom vjerom. A tu vjeru vidimo iz sljedećih redaka: „pristupi Isusu satnik pa ga zamoli: „Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.“ Kaže mu: „Ja ću doći izliječiti ga.“ Odgovori satnik: „Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.“ Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ — i učini.“

Ovaj rimski satnik njegove riječi i vjera otale su zapamćene  do dana danas, kojih se spominjemo u svetoj misi. Te riječi izgovaramo nakon što svećenik podigne hostiju i kaže: „Evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta“ a onda mi izgovaramo riječi rimskoga satnika: „Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravi će duša moja.“

Nekako je neočekivano da jedan Rimljanin ima takvu vjeru kada u isto vrijeme nailazimo na Isusove sunarodnjake koji ne vjeruju ni u što! Nakon takve vjere koju je  Isus vidio on se obraća ljudima što su ga slijedili i  govori upravo o ljudima za koje ćemo se iznenaditi kada nas preteknu u kraljevstvu nebeskom. I ja sama često puta u svojoj rutinskoj svakodnevnici imam prilike susresti ljude koji me iznenade, ali i nadahnu za veću vjeru u Boga. Zato i Isus kaže na jednom mjestu:  „carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!“ Zato moramo što više raditi na svojoj vjeri bez koje nam nema spasenja.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 30. lipnja 2023.

Isus i gubavac

U današnjem evanđelju slušamo kako nam sv. Matej donosi ozdravljenje gubavca. Svi gubavci su smatrani nečistim i bilo im je zabranjeno ulaziti u grad ili dolaziti među ljude. Upravo takav jedan je došao Isusu usprkos svim zabranama. Kad je taj gubavac došao Isusu svi koji su bili s Isusom su pobjegli, samo je Isus ostao s njim sam. A tako je i u našem životu kad nas svi napuste samo ostaje s nama Isusu. Blaženi Alojze Stepinac je jednom rekao: „Kad vas svi napuste i kad vam sve uzmu osta će vam ruke tada ih sklopite i molite.“ Znači da molimo poput ovoga gubavca koji je molio s vjerom.

Gubavac u svojoj molitvi vrlo jasno kaže Isusu: „Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti“, tako glasi molba koju je, kako smo čuli, Isusu uputio jedan gubavac. Taj čovjek ne traži samo da bude izliječen, već da se “očisti”, odnosno da bude u potpunosti ozdravljen, u tijelu i srcu. Znači on traži da mu Isus očisti i tijelo i dušu, da ga oslobodi od grijeha.

Sve što je ovaj čovjek, koji je smatran nečistim, učinio i rekao izraz je njegove vjere! Priznaje Isusovu moć: uvjeren je da ima moć ozdravljenja te da sve ovisi o njegovoj volji. Ta vjera je snaga koja mu je omogućila raskinuti svaku konvenciju sa onim lošim i zlim, što ga je udaljavalo o Gospodina i tražiti susret s Isusom. Molitva gubavca pokazuje da kad pristupamo Isusu nisu nam potrebni dugi govori. Dovoljno je samo nekoliko riječi, važno je da su one praćene punim pouzdanjem u njegovu svemoć i dobrotu. Pouzdati se u Božju volju znači zapravo predati se njegovom beskrajnom milosrđu. Da nas vodi do potpunog ozdravljenja.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 29. lipnja 2023.

Već dvije tisuće godina kroz Crkvu se ljudi spašavaju

Danas slavimo svetkovinu svetih Petra i Pavla. Petar koji je zatajio Isusa tri puta. Pavao koji je progonio Isusove učenike. Dva lika, dva kajanja i jedna vjera. Petak kojem Isus govori da će biti „stijena“ na koji će on sagraditi svoju Crkvu, koju vrata paklena neće nadvladati. Što Isus želi reći, nikakvo zlo neće moći srušiti njegovu Crkvu, čega smo mi danas svjedoci. Već dvije tisuće godina Crkva Kristova živi. Udarana je svim bičevima iznutra i izvana, ali nikada nije pala. Već dvije tisuće godina kroz nju se ljudi spašavaju.

Kroz tu Crkvu sv. Petar je doživio spasenje i postao njezin prvi sluga slugu. Svojim suzama okajao je svoju izdaju, svojim suzama izlijevao je svoje molitve i kajanje. Suze koje su tekle iz očiju, zapravo iz srca. srce je plakalo do onoga trenutka dok ih Isus nije obrisao.

Pavao koji je bio progonitelj Crkve, susreo je Uskrsloga i život mu se u potpunosti promijenio. Njegovo ga je obraćenje dovelo do poslanja da svijetu omogući poznavanje Krista. Bez straha širio je živoga Krista svima, prenoseći njegovu ljubav i žrtvu.

I Petar i Pavao svjedoci su Kristova uskrsnuća i novog života kojeg dijeli sa svima koji u Njega vjeruju. I Petar i Pavao predali su svoje živote za izgradnju Crkve. Obojica su umrli mučeničkom smrću, to je bila konačna gesta ljubavi prema Gospodinu. Pozvani smo nasljedovati Petra i Pavla u njihovu hrabrom ispovijedanju vjere i u življenju poslanja koje nam je namijenjeno. Nadajmo se da ćemo i mi svojim životima istu vjeru ispovijedati: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 28. lipnja 2023.

Bez Isusa ne možemo ništa, s njim možemo sve

U današnjem evanđeoskom odlomku sv. Matej nam donosi o dobrim plodovima, kaže: „Svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.  Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca.“ 

Svako dobro stablo je kad njime teče dobar sok. A sok kršćana je sâm Kristov život, osobna svetost koju ništa ne može zamijeniti. Zato se ne smijemo nikada udaljiti od Njega. U Ivanovu evanđelju Isus nam govori: „Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu bez mene ne možete učiniti ništa.“ Mi bez Isusa ne možemo ništa, s njime možemo sve. Zato je važno da naš život bude u jedinstvu s Kristom, jer taj život s Kristom nadilazi sve osobne interese, u korist drugih ljudi.

Ako u sebi imamo dobrotu, onda naš sok teče ali se ne vidi, ali se zato vide naši plodovi. Zato bi drugi ljudi morali prepoznati u nama Krista, po načinu našega ponašanja: po našoj radosti, po smirenosti, i vedrini u patnji i nevoljama, po lakoći kojom drugim ljudima praštamo njihove propuste, po zahvalnosti koju iskazujemo u malim stvarima.

Sva naša dobrota potječe iz našega srca, ako u srcu imamo Boga onda smo puni dobrote. Ako u svom srcu nemamo Boga onda smo truli i ne rađamo dobrim plodovima. Onda ništa drugo ne ostaje nego da posijeku i bace u plameni oganj tj. pakao. Zato osvijestimo se  i pustimo Boga da uđe u naše srce da rodi dobrim plodovima. A kako ćemo primiti Boga u svoje srce, primit ćemo ga ako se pokajemo za svoje grijehe i u svetoj euharistiji primimo živoga Boga. Samo je do nas je li želimo ili ne želimo.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 27. lipnja 2023.

Tijesnim putem i na uska vrata u život vječni

Mi nikad ne možemo puno govoriti o ljubavi Božjoj. Niti naše riječi mogu iscrpsti taj bezdan milosrđa Božjega. Ljubav kojom gori Srce našega milosrdnoga Oca je toliko velika da je naš um ne može pojmiti, niti naša nutrina potpuno primiti. Zašto je to tako? Možemo reći kako je to tako radi naše malenosti, zatvorenosti i grešnosti, i to je možda razlog što ne shvaćamo i ne primamo toliku ljubav.

I zato nam je potrebno svu tu tvrdoću tla našega srca obraditi molitvom i ljubavlju. I kao što čovjek obrađuje vinograd, slično tome, svatko od nas treba pripraviti svoje srce i svoj život na susret s Gospodinom.

Isusove riječi koje slušamo u današnjem evanđeoskom odlomku iz sv. Mateja,  proizlaze iz dubine milosrdne ljubavi za nas. Zato nam i govori da uđemo na uska vrata. Jer mnogi žele ući na široka vrata i put koji vodi u propast. A taj put je oni koji žive protivno duhu evanđelja, koji slijede svoju volju, svoje slabosti i požude; koji traže zadovoljstvo bez Boga i koji utjehu traže u onome što utjeha nije i ne može biti.

A Isus nas poziva da idemo tijesnim putem i da uđemo na uska vrata koja vode u život vječni. A to je put evanđelja, put opraštanja koji je nekad jako težak, jer je nekad tako teško oprostit u nama je tako skučeno da teško možemo izgovoriti riječ „oprosti“. Taj tijesni put je put i ljubavi. Često puta nam je jako teško iskazati nekome ljubav, onome koji je siromašan i bijedan jer se stidimo približiti njima zato dan nas drugi ne bi vidjeli. A znamo da je Isus išao upravo takvima. I zato je važno da se već danas odvažimo i da krenemo kroz tijesni put i da uđemo na uska vrata koja vode u život vječni.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 26. lipnja 2023.

Svatko je pozvan biti milosrdan

U evanđelju današnjeg dana sv. Matej nam donosi pravilo kakvi moramo biti, da moramo biti milosrdni i puni ljubavi. U evanđelju kaže: „Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni,“ i drugo: „Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?  Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!“

Svatko je od nas pozvan biti milosrdan! Kršćanin treba biti milosrdan! Kršćanin koji nije milosrdan nije kršćanin! Ne mogu će je danas provoditi život u nemilosrđu, neljubavi, u ne praštanju, u zatvorenosti samima sebi. I to od našega života čini već pakao ovdje na zemlji. Zato nas dragi brate i sestro smo  ljubav i praštanje može spasiti i otkupiti od muka, i ovdje i ondje, na drugome svijetu.

Bog svoju milost i dar praštanja veže sa našom voljom oprostiti, biti velikodušan prema drugima. Luka u svom evanđelju kaže: „Jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.”

Mi samo trebamo  pokušati usvojiti i na sebe primijeniti, smjestiti u svoj životni sve ono što je Isus naučavao i kako je on postupao. Tako će se promijeniti lice ove zemlje, imat ćemo već ovdje tračak i dašak neba. I sve što tome pridonosi bit će kraj osuđivanja i početak jedinoga ispravnoga, kraljevstva pravde, ljubavi, mira, praštanja.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne