Gospina krunica

Gospina krunica sastoji se od četiri dijela: radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla. Svaki dio počinje Vjerovanjem, a sastoji se od pet desetica, u kojima se moli po jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedno Slava Ocu. U svakom desetku se razmišlja o jednom događaju našeg spasenja. Radosna otajstva se mole ponedjeljkom i subotom. Žalosna otajstva se mole utorkom i petkom. Slavna otajstva se mole srijedom i nedjeljom. Otajstva svjetla se mole četvrtkom.

Radosna otajstva: (ponedjeljkom i subotom)

1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je arkanđeo Gabrijel navijestio blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

1 Oče naš … 10 Zdravo Marijo … i Slava Ocu …

2. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca.
3. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.
4. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu Nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke.
5. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u hramu gdje se razgovara s učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina.

Potom se moli: Zdravo Kraljice i Litanije

**************

Žalosna otajstva: (utorkom i petkom)

1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako se Gospodin naš Isus Krist moli svome Nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.
2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.
3. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodina naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.
4. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ.
5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na drvu križa između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija.

Potom se moli: Zdravo Kraljice i Litanije

**************

Slavna otajstva: (srijedom i nedjeljom)

1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan poslije svoje muke i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre.
2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeseti dan poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi o desnu Nebeskog Oca.
3. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
4. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta te kako je dušom i tijelom uznesena na nebo.
5. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo, kako je blaženu Djevicu Mariju Presveto Trojstvo okrunilo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo rajsko uživanje svih Svetih.

Potom se moli: Zdravo Kraljice i Litanije

**************

Otajstva svjetla: (četvrtkom)

1. U prvom otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
2. U drugom otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
3. U trećem otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.

Potom se moli: Zdravo Kraljice i Litanije

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapimo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

Litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče Nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobroga savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!

Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grješnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice priznavalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice svih svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije vazda Djevice izbavimo iz sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne