Biblijska poruka 18. 8. 2023. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja

Kroz rado slušanu svakodnevnu rubriku ”Biblijska poruka dana” u programu Radiopostaje Mir Međugorje, kojom mnogi započinju dan, fra Tomislav Pervan već godinama tumači evanđelje.

Mt 19, 3-12

Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«

Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i — otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — pa se oženi drugom, čini preljub.«

Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«


 

Isus je u svim svojim izričajima spram muškaraca i žena zastupao jednakost spolova. Jednako i u bračnoj zajednici muškarca i žene zastupa on ista prava i obveze kod oba bračna druga. Ista prava i obveze vrijede za muškarca kao i za ženu, što je revolucionarno u odnosu na onodobno poimanje. Novina je to u povijesti ljudske misli i prakse, sve do danas.

Isus se suočava s farizejskim pitanjem spram rastave braka. Prethodno – prva dva retka devetnaestoga poglavlja – u sažetu obliku govore nam kako je Isus „došao u judejski kraj, s onu stranu Jordana. Za njim je pošao silan svijet, i on ga ondje ozdravi“ (usp. 19,1-2). I odmah se nadovezuje misao kako mu pristupaju farizeji s kušnjom i upitom spram rastave braka, što im je dopustio Mojsije. Žele suprotstaviti Isusa Mojsiju.

Zapravo je u tadašnjem židovstvu, ali i posvuda, u gotovo svim kulturama i religijama te društvima, žena je bila u podređenom i lošijem položaju. Nakon rastave nije se više mogla udavati, dok se muškarac mogao ponovno ženiti. Isus se kategorički protivi postojećoj praksi rastave braka i ponovne ženidbe naglašavajući: „Zbog tvrdoće vašega srca dopustio vam je Mojsije napisati otpusno pismo, ali tako ne bijaše od početka“. I iz onoga izvještaja o stvaranju zaključuje Isus: “Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja”! (usp. Mt 19,5-9; Mk 10,2-9).

Četiri puta u evanđeljima imamo Isusovo stajalište glede rastave braka. Svaki put je to za Isusa nedopustivo i u konačnici preljub. Isus nedvojbeno jasno zastupa nerastavljivost, nerazdruživost bračne veze, bez kako, zašto i ali, upravo kao i Pavao u Prvoj Korinćanima. Time Pavao samo stavlja naglasak na ono što je već Učitelj sam (iz)rekao.

S jedne strane farizeji se pozivaju na Knjigu Ponovljenog zakona ( 24,1) za svoje stajalište komu potom Isus suprotstavlja Knjigu Postanka, prva dva poglavlja (1,27 i 2,24).

Kod Mojsija imamo ljudsku predaju, dok je za Isusa mjerodavno ono kako bijaše u početku, što je princip, što je načelno Bog odredio stvarajući ih kao muško i žensko. Sve drugo je popuštanje ljudskoj zloći i grijehu te kvarnoj, slaboj naravi. Riječ je o jedinstvu za koje nema usporedbe.

Na toliko mjesta uspoređuje Bog svoj odnos prema Izabranom narodu u Starom zavjetu upravo slikom zaručničke ljubavi i bračne vjernosti. Bog je neopozivo vjeran svojoj zaručnici koja se toliko puta odmeće i čini preljub s drugim bogovima, s biblijskim baalima okolnih poganskih naroda.

Isusova radikalna zabrana rastave braka u Novome zavjetu svjedočanstvo je koliko on cijeni brak kao božansku ustanovu, koliko mu je stalo do istinskoga partnerstva u bračnim odnosima. U njegovim su očima i muškarac i žena jednako vrijedni, žena nije više objekt u rukama muškarca.

Isus vraća dostojanstvo ženi, a nerazrješivost braka bitni je izričaj nove pravednosti koju Isus naviješta još u Govoru na gori. Već je ondje govorio o požudnom pogledu kao obliku već učinjena, izvršena preljuba.

Srce je izvorište grijeha i zato Isus prethodno liječi sve, kako bi izliječio i odnose u braku. U onoj zgodi s preljubnicom u Ivanovu Evanđelju (8,1-11) Isus se javno protivi dvostrukom moralu koji vlada u društvu, braneći preljubnicu od njezinih tužitelja.

Isus – zabranjujući ne samo preljub i rastavu braka – nego zapućujući se u korijen grijeha i zla, u čovjekovo srce, zabranjujući čak i požudni pogled i misao, stvara takvu bračnu etiku i bračni moral, kakav ne ćemo susresti nigdje u povijesti religija niti u bilo kojoj drugoj kulturi ni zakonodavstvu. Samo to u konačnici odgovara onomu što je Bog nakanio stvarajući od rebra Adamu družicu i dovodeći mu je da bude majka svih živih. Pavao će poslije u svojim spisima uzeti upravo odnose u braku za sliku odnosa između Krista i Crkve. I žena ima veće dostojanstvo. Adam je od praha i gliba, a žena je od njegova tijela, tijelo mojega tijela, reče Adam. Ona nije od gliba. Ona donosi život na svijet.

Isus strogo odbija rješavati pitanja čovjekova srca i ljubavi s pomoću zakona. Samo je ljubav sposobna uskladiti ovaj svijet, urediti ga tako da bude topli dom i zavičaj za čovjeka. Samo ljubav spaja nebo sa zemljom, Boga s čovjekom, duh s tijelom. Zato Isus vjeruje u moć ljubavi, a ne zakona.

Brak ne spada u područje politike, zakonodavstva, sociologije, pravnika, referenduma o ovome ili onom problemu (npr. kontrola rađanja ili pobačaj), makar sva ta područja čovjekova djelovanja brinu svoju brigu o braku, jer brak ne ustanovljuju niti uspostavljaju institucije, nego žive osobe koje se ljube.

Zakoni se donose i uspostavljaju kad prestane, kad se utrne ljubav. Okorjelost srca, u Isusovu viđenju i s njegova zrenika, uzrok je gomilanju zakona. Isus želi uspostaviti poredak kakav bijaše u početku, prije praroditeljskog pada, poredak u kome vlada povjerenje, ljubav, sreća, a ne nepovjerenje, konkurencija, ugrožavanje ili strah, tako da se danas redovito prije stupanja u brak stvaraju predbračni ugovori i odnosi spram baštine i vlasništva, ako bi kojim slučajem došlo do rastave.

Zato nije na odmet spomenuti ovdje koliku su ulogu odigrale upravo žene u nastanku i rastu prve, rane Crkve, prve zajednice vjernika. One bijahu redovito onaj odlučni čimbenik u širenju Radosne vijesti. Dovoljno je pročitati Djela apostolska ili se osvrnuti na Pavlove poslanice, dok su žene u židovstvu svoga vremena, pa i u sinagogalnim službama bile krajnje marginalizirane, na rubu. Isus je prevrednovao, revalorizirao ulogu žene i vratio joj njezino izvorno dostojanstvo.

Isusovo vrjednovanje žene jedinstveno je po sebi, jedinstveno je i u odnosu na sve što su svi drugi utemeljitelji religija rekli o ženi. Nijedan od njih nije se tako pozitivno izrazio ili odnosio prema ženi kao upravo Isus.

On je i naučavao i živio njezinu jednakopravnost, njezinu samostalnost i dostojanstvo, i prema tome se orijentira i rana Crkva. Osvrnemo li se bilo gdje u poganskom svijetu, vidjet ćemo kako je slabiji spol bio tlačen i ponižavan od jačega, muškoga.

Istočni je grijeh poremetio odnose među spolovima, što je tako i danas jasno izraženo. Stoga je Isus došao izliječiti rane grijeha, napose onoga istočnoga, i u odnosima muškarca i žene.

Kad bi svijet slijedio Isusa u pitanjima bračnoga morala i rastave braka, svijet bi bio zdrav, cjelovit i čitav, u konačnici spašen. Ne bi nam trebalo brakorazvodnih parnica ni tolikih natezanja po sudovima i medijima oko imovine, baštine, što je čije, što komu pripada. A tu su ponajvećma žrtve sama djeca.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne