Biblijska poruka 4. 1. 2023. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Susret s Isusom: Našli smo smisao

Kroz rado slušanu svakodnevnu rubriku ”Biblijska poruka dana” u programu Radiopostaje Mir Međugorje, kojom mnogi započinju dan, fra Tomislav Pervan već godinama tumači evanđelje.

Iv 1,35-42

Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« — što znači: »Učitelju — gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu: »Našli smo Mesiju!« što znači »Krist — Pomazanik.« Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« — što znači »Petar — Stijena.«


 

Ivan Krstitelj ispunjava svoje poslanje i zadaću kao Mesijin preteča: On upire, pokazuje prstom na Jaganjca Božjega. To je taj! – kao da želi reći. I dvojica učenika, čuvši Ivanovu riječ, pođoše za Isusom. Jedan bijaše Andrija, a drugi vjerojatno sami autor Evanđelja Ivan. I onda slijede zgode i okolnosti poziva prvih učenika. Oganj se zapaljuje, vatra se širi, varnica preskače, Duh zahvaća. Počinje novo mesijansko vrijeme u Isusu.

Prva riječ iz Isusovih usta u Ivanovu Evanđelju glasi: “Što tražite”? Što želite vas dvojica, koja vas sila tjera da ostavite Krstitelja i zapućujete se za mnom? I tako bismo mogli u nedogled kušati uprisutniti sebi taj prvi, pomislili bismo, slučajni susret Ivanovih učenika s budućim Učiteljem. Odgovor je glasio: “Učitelju, (‘rabbi’), gdje stanuješ?” Gdje boraviš, gdje je tvoj dom. Vidimo, odnosno slutimo kako nam mnogo toga imaš reći. Kao da im je Ivanova ‘kuća’ postala pretijesna, kao da se nisu mogli s njime ili kod njega do kraja udomiti ni duhovno obiknuti. Kao da nisu posve bili zadovoljni s onim što Ivan nudi.

Traže više i šire, traže nova prostranstva za svoje duše i srce. Jer čovjek se negdje mora nastaniti, smjestiti i udomiti. Oduvijek je postojala u sivjetu tzv. ‘stambena kriza’ u svijetu. Pogotovo jer je čovjekov duh nemiran. Traži gdje bi se smjestio, udomio, traži svoj zavičaj. Koja korist od velikih stanova, vila ili palača, bogatstva, standarda, ako je čovjek u duši nesretan, ako se u svemu tome ne osjeća doma? Sav mogući ugođaj koji čovjek sebi može priuštiti ne može mu podariti osjećaj topla doma, pravog prebivališta, ako je duh nesretan, ako čovjek nije pronašao svoje prave temelje, svoje uporište i stožište, oko koga se cijeli njegov život mora okretati i odvijati.

“Stanovati, biti kod, ostati, nastaniti se, boraviti, imati svoj stan”, sve su to natuknice i pojmovi koji su vrlo česti u Ivanovu Evanđelju. Moramo se prisjetiti da je ključna riječ Ivanova Evanđelja, misao vodilja zabilježena u Iv 1,14: “I Riječ je tijelom postala i među nama se nastanila”. Bog je podigao svoj stan, izvorno svoj „šator“. Ne više u (ob)liku jeruzalemskog Hrama, ili bilo kojeg drugog hrama ili Božje kuće, nego u osobi Isusa Krista. On je boravište, prebivalište Boga među ljudima. On je ubuduće i Hram i Šator sastanka Boga i čovjeka.

Kad ga čovjek otkrije, kad otkrije to Srce u kome ima mjesta za svakoga, što će drugo činiti, nego uzviknuti kasnije s jednim Petrom na Taboru: ‘Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ovdje se dade lijepo živjeti. S tobom je tako divno’. Ili s jednim Andrijom, koji nakon proboravljena popodneva i tko zna do u koji kasni sat s Isusom, ranom zorom, odmah nakon što je ustao, traži svoga brata Šimuna, noseći mu radosnu poruku: “Našli smo Mesiju”, i onda ga privodi k Isusu.

Novi svijet – pomiren, novo stvaranje u Isusu Kristu

Ako je onoj dvojici braće iz pradoba, Kajinu i Abelu, bilo pretijesno, makar je jedan bio stočar a drugi ratar, te je stariji zatukao, ubio mlađega, ovdje se zbiva obrat. Braća postaju nova i pomirena. Mogu odsada zajedno preobraženi živjeti. Isus ih je promijenio. Povijest u pradoba započinje bratoubojstvom, a ovdje pomirenjem dvojice braće. A kad je i gdje je čovjek pomiren, tu se dade živjeti, tu čovjek može imati svoj topli dom, osmišljeni životni kutak. To se, jasno, zbiva samo ondje gdje vlada Božji Duh, Duh Isusa Krista. “Gle, kako je dobro i kako ugodno, kad braća žive zajedno” – pripjev je koji čujemo često u svojim bogoslužjima, a potječe iz psalama (Ps 133).

Ono što izražavamo prostornim pojmovima treba shvatiti i u drugim dimenzijama. Početno, uvodno pitanje Isusu “gdje Isus stanuje”, i Isusov odgovor, da dođu i vide, u Ivanovu Evanđelju poprima jasne obrise. Ne govori Isus o ulici ni kući gdje stanuje, ne daje adresu, ne navodi lokalitet gdje bi on stanovao. Isus nema stana. On je Božji stan među ljudima. “Pronašli smo ga”, uzviknut će prvi učenici. To će reći: Pronašli smo Boga, otkrili smo Boga i mjesto gdje se treba Bogu klanjati – ne na Garizimu, ne u jeruzalemskom Hramu, pa ni u Palestini, ni Rimu, ne ovdje ni ondje, ne u nekoj kozmičkoj religioznosti, općeljudskom osjećaju povezanosti, a za nas kršćane ne ni u možebitnim ostacima nazaretske kućice ili betlehemske špilje, nego ćemo pronaći Boga jedino gdje ljudi vjeruju u Isusa Krista, i poput prvih apostola svjedoče to cijelim svojim bićem. I jasno, po svjedočanstvu dovode nove članove Isusu.

Tako, i samo tako se stvara zajednica Isusovih “ukućana”, samo tako se stvara Crkva, novi Božji narod, novo stvorenje. Jer samo svjedoci mogu druge osvjedočiti, oduševiti, i u tome oduševljenju privesti samomu Gospodinu. Ti svjedoci su povijesni odraz, zrcalo Isusove osobe i djela, jer će kasnije i sam Isus posvjedočiti. “Oče, predao sam im slavu koju si meni dao” (Iv 17). To će reći: Učenici su odraz, zrcalo, odbljesak, povijesni izričaj Isusove osobe. To su najprije bili apostoli, osobe prvog razdoblja, a u potonjim naraštajima svi oni koji su na njihovu riječ povjerovali i za Isusom pošli. I našli svoj stan, smisao i sreću.

Otkrivši Isusa otkrili su Boga. Što danas Crkva treba? Upravo to isto! Uz pomoć i Isusovo vodstvo otkriti Boga i ponuditi ga svijetu. Svaka evangelizacija u svijetu započinje susretom s Isusom i potom vlastitim obraćenjem. Ona su se dvojica odvratila od Ivana i pošla za Isusom. Isus ih je osvojio svojom ljepotom, slavom, ljubavlju, riječju. Pronašli su svoje životno blago, onaj biser o kome će kasnije zboriti Isus u svojim prispodobama, biser zbog koga trgovac rasprodaje sve što ima, samo da bi ga namaknuo.

Takvu žudnju za Bogom traži od nas Isus. I to će biti privlačna snaga Evanđelja u suvremenom svijetu. Lijepe su i korisne metode, pastoralni planovi i ciljevi su neobično važni, ali to nije duša svega u našem djelovanju. Ne osvjedočuje niti privlači institucija, publikacije, lijepe priredbe, napisana riječ, nego izvornu snagu posjeduju samo oni koji autentično žive i koji kušaju svoj život usmjeriti prema Božjim mjerilima. Oni koji su se s Gospodinom životno susreli.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne