9.4 C
Međugorje
30.11.2323.

Duhovni poticaj Živo vrelo od 29. 5. do 3. 6. 2023. – s Leopoldina Kovačević

Kratku emisiju ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ slušatelji Radiopostaje Mir Međugorje mogu čuti od ponedjeljka do subote u 3 sata i u 7:10. Emisije priređuju svećenici i časne sestre u tjednim ciklusima.

Ovog tjedna, od 29. svibnja do 3. lipnja 2023. godine, ‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremala je i kazivala s. Leopoldina Kovačević koja je u Međugorju gdje vodi brigu o štićenicima doma Majka Krispina (Udruga za pomoć i rehabilitaciju nezbrinutih trudnica, zlostavljanih žena i djece, pomoć u prevenciji ovisnosti…), a živi u samostanu u Miletini. Ako ste propustili njezine Duhovne poticaje u radijskom programu, donosimo ih i na našoj web-stranici.

Duhovni poticaj Živo vrelo 3. lipnja 2023.

Istina sakrivena u dubini ljudskog srca

Jedna priča govori: Kada je Bog stvarao svijet, nekoliko anđela se okupilo na sastanku kako bi odlučili gdje će Bog sakriti istinu. Jedan anđeo je kazao: “Mislim da će Bog sakriti istinu na jako visokoj planini”. Drugi je rekao: “Ne, ja mislim da će ju skriti na samom dnu oceana”. A onda je došao treći i rekao: “Ne, ja mislim da će Bog sakriti istinu usred najudaljenije zvijezde”. Nakon ovog razgovora  Bog  je rekao: “Neću je sakriti niti na jednom od ovih mjesta. Sakrit ću je u najvećoj dubini ljudskog srca. Stoga oni koji traže ponizno i iskreno, zaslužuju da je nađu, naći će je lako. A oni koji je tako ne traže, morat će pretražit cijeli svijet prije nego je nađu.

To je ono što se događa. Mi pretražujemo cijeli svijet a Bog nas poziva da uđemo unutra. Ući unutra znači ući kroz molitvu koja će nas dovesti toj istini.

Istina je da mi nemamo ništa što bi pridonijelo Bogu, ali ne moleći, ne primamo ništa od Božje beskonačne veličine. Sam Bog ne dobiva ništa našom molitvom – dobivamo mi i samo mi.

Na molitvu smo pozvani ne da Bog stavi teret na naša ramena, već da ih otereti. Njegova jedina bit je davati, a On to čini kroz molitvu. U tom davanju On nas istodobno poziva da se okanimo naših sebičnih puteva i žrtvujemo za druge. Dnevna molitva je važna kao i disanje. Kada čovjek zanemari svoju molitvu, on osjeća kako mir i vedrina iščezavaju, a nemir i tjeskoba rastu, kako na fizičkoj tako i na duhovnoj razini. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da će Bog blagosloviti onoga koji moli. Bog će blagosloviti ako živiš ono što otkrivaš u molitvi, jer čineći tako, mi postajemo jedno s Bogom. Srce je ono koje moli! Ako je čovjekovo srce daleko od Boga, molitveni je izraz isprazan. Često smo u molitvi rastreseni. „Pravi odgovor na problem rastresenosti nije, dakle, u tome da se duh bolje koncentrira nego da srce jače ljubi.“ (Jacque Philippe)

Svi imamo iskustvo kako naša molitva nije uvijek uslišana. Sveti Augustin to tumači: “Bog uvijek uslišuje naše molitve, ako ne po našim željama onda svakako za naše spasenje.” Nema neuslišane molitve, ali ima neispunjenih želja koje nisu potrebne za naše spasenje.

Gospa nas kroz poruke sve ovo vrijeme poziva da obnovimo molitvu i najčešća riječ u porukama je molitva. Draga djeco! I danas vas sve pozivam na molitvu. Bez molitve ne možete živjeti, jer molitva je lanac koji vas približava Bogu“ (25.01.2016)

Ne možeš susresti Boga ako ne moliš, ne možeš svjedočiti ako ne moliš, ne možeš imati mir ako ne moliš. Zato u svakom danu nađi vremena za Boga jer Bog ima vremena i milosrđe za tebe.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 2. lipnja 2023.

Zaodjenuti se pokorničkim djelima

Sve ovo vrijeme Gospinih ukazanja u Međugorju, Gospa nas kao zabrinuta Majka stalno poziva da se vratimo Bogu. Njena prisutnost među nama je dar Božji i to je mnogo  puta potvrdila u porukama. Nedavno je Kraljica mira izrekla jednu tajanstvenu rečenicu: “Obraćajte se i obucite se u pokorničke haljine i osobnu duboku molitvu te u poniznosti tražite od Svevišnjega mir.( 25. veljače 2023. )

Svi smo se pitali što Kraljica mira misli kada nas poziva da se obučemo u pokorničke haljine. Mi ne znam što je naša Gospa pod tim mislila ali u Bibliji pokorničke haljine imaju svoje značenje. Nama je ovaj pojam dalek jer živimo u vremenu hedonizma, kada nam mediji nameću, što jesti i kako se oblačiti. Agresivno ponašanje modnih kuća vidi se na nama: hodamo u poderanim hlačama, u različitim bojama para cipela i odjeće koja više otkriva nego pokriva.

U Bibliji se više od šezdeset puta spominju pokorničke haljine i kostrijet što znači da je izraelski narod često bio blizu potpunog uništenja. Kostrijet je kozja  ili devina dlaka koja se koristi za izradu grubog materijala od kojih su se radile pokorničke haljine. Kada u Bibliji, narodi i pojedinci oblače pokorničke haljine, redovito je riječ o vrlo teškim situacijama u kojima su se našli, kada je u pitanju opstanak izraelskog naroda ali i kajanje za svoje grijehe i vraćanje Bogu.

Izraelcima je prijetila opasnost od Asiraca koji su bili jaki i brojni, „Svaki Izraelac žarko podiže glas k Bogu i svi se poniziše pred Bogom:  nošahu kostrijet oko bokova…Bog usliša glas njihov i smilova se nad nevoljom njihovom. (Jdt 4,9-13) Među njima je i Judita, obučena u pokorničke haljine, glasno zavapila Bogu da im se smiluje. Ona učini veliko djelo pobijedivši vođu Asiraca i spasi svoj narod od uništenja.

Pred potpunim uništenjem našli su se Izraelci i u vrijeme kraljice Estere koja bijaše Židovka. „među Židovima zavladala žalost: postili su, plakali i jadikovali. Mnogima od njih kostrijet i pepeo postaše ležaj. (Est 4,3) I kraljica Estera skide sjajne haljine, navuče odjeću tjeskobe i žalosti, pomoli se Bogu Izraelovu. Nakon molitve i posta zauze se za svoj narod kod kralja i spasi ga od uništenja.

Poznata je Jonina propovijed u Ninivi. Ako se ne vrate Bogu, za 40 dana bit će razorena.  Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega. I narod bi spašen. Narod i svećenici oblačili se u pokorničke haljine kada je Izraelcima prijetila opasnost od najezde skakavaca i drugih nevolja. (Usp. Jl 1, 1-20)

Pokorničke haljine ništa ne bi značile ako ih ne bi pratile duboka molitva i post. Zato je Gospina poruka biblijski recept kako se spasiti od uništenja koje nam prijeti u raznim oblicima.

Poput Izraelaca svi trebamo postiti, iz dubine srca izlijevati svoju molitvu, zaodjenuti se mnoštvom pokornički djela i vjerovati da će nam se Bog smilovati.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 1. lipnja 2023.

Ponekad biramo loše za sebe

Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Na putovanju susrećemo tolike ljude. Prolazimo kroz mnoga mjesta i događaje.

Prvo što naučimo je da je dobro putovati sa što manje prtljage, rasteretiti se. Smanjiti brige i očekivanja kako bi što više uživali na putu. Najveća naša tragedija je što ne razmišljamo da samo jednom prolazimo ovo putovanje i nikada više. Ljudi koji su imali iskustvo kliničke smrti ili neke tragedije koju su preživjeli kasnije potpuno promijene način putovanja. Ostaju na putu, ali na raskrižjima uvijek izabiru ono najbolje za sebe.

Na našem putovanju ima puno raskrižja. Kao slobodna bića mi možemo izabrati smjer. Sa darom slobode mi ponekad biramo loše za sebe. Kako ime kaže svako raskrižje je u obliku križa. Najbolji izbor za nas je uzeti svoj križ i krenuti za onim koji je Put, Istina i Život. Križ na kojem je razapet Isus postao je najveći putokaz svih vremena, putokaz koji nas vodi do spasenja. Zato je naše zemaljsko putovanje u isto vrijeme i duhovno putovanje. Što se više spuštamo u dubine, više rastemo za Nebo.

Danas ne možemo zamisliti putovanje bez mobitela s brojnim aplikacijama koje nas dovode do odredišta. U duhovnom putovanju »karta« koja nas vodi k cilju je Biblija. Ona je naš putokaz, Božja poruka ljubavi i poziv da hodamo s njim i tako ne skrenemo s puta. Ako na putu ne poštivamo znakove, možemo nastradati. Ako ne prihvatimo hodanje s Bogom, nikada nećemo stići do sretnog cilja kao što piše na jednom drvenom križu pored puta:
Ja sam Put, a vi ne slijedite mene,
Ja sam Istina, a vi ne vjerujete meni,
Ja sam Život, a vi ne tražite mene,
Ja sam Učitelj, a vi ne slušate mene,
Ja sam Gospodin, a vi se ne pokoravate meni,
Ja sam vaš Bog, a vi se ne molite meni,
Ja sam vaš najbolji Drug, a vi ne ljubite mene,
ako ste nesretni, onda ne krivite mene.

Kad mislimo da nas je Bog ostavio, mi smo tada ostavili Boga. Naša nesreća je plod naših loših izbora na putu, kao što je sreća plod naših dobrih izbora.

I Gospa u Međugorju toliko je puta spomenula da je s nama jer nas želi voditi na putu obraćenja i putu svetost, putu spasenja i putu mira, s nama je na putu ljubavi. I ono najvažnije na što nas Marija podsjeća, rečenica koja bi trebala biti na plakatima svih raskrižja, na radnim mjestima i u obiteljima: „Ne zaboravite da ste putnici na putu prema vječnosti“. (25. studeni 2006.)


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 31. svibnja 2023.

Marija i Elizabeta veličaju Gospodina

Crkva danas slavi Pohod Blažene Djevice Marije. Marija je od anđela Gabrijela saznala da je njena rođakinja Elizabeta trudna u starosti. Evanđelje po Luki donosi kako se Marija žurno zaputi u Gorje, pomoći Elizabeti. Marija i Elizabeta su obične žene svoga vremena sa silnim pouzdanjem u Boga. Zato im je Bog učinio velike stvari. Elizabeta, koju su prozvali nerotkinjom, sada je u šestom mjesecu trudnoće. Marija po Duhu Svetom začinje Sina Božjega. One su se po ljudski mogle uzoholiti jer imaju izvanredne darove i tražiti da ih se veliča.

No, Marija i Elizabeta veličaju Gospodina što je pogledao na neznatnost njihovu i darovao im neizmjerne Milosti. Božji nas dar mora uvijek činiti boljima. Što više od Njega primamo, to više moramo davati. Jer što više primamo više je znak da je On u nama i s nama. Kada mi imamo neki izvanredan talent ili posebnu karizmu, redovito gledamo kako to unovčiti i tražimo priznanje od ljudi.

Čim je Marija pozdravila rođakinju, zaigra Elizabeti čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga  i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!“ (Lk 1,42)  Mali  Ivan primio je Duha Svetoga prije svoje majke jer on je onaj koji će pripremiti put Gospodinu. Crkva smatra da je u tom trenutku Ivan bio očišćen od Istočnog grijeha i da je rođen bez grijeha.

Marija kliče svoj hvalospjev Božjim djelima a Crkava, nasljedujući Mariju, svaki dan u večernjoj molitvi zahvaljuje Bogu Marijinim riječima. Susret ovih svetih žena neka bude model i za naše susrete, da se ne bavimo tuđim životima nego otkrivamo djela koja nam učini Svesilni. (Usp. Lk 1,49)

Marijin pohod počev od sv. Elizabete pa do danas, nikada nije prestao.

Posebno je aktualan u naše vrijeme. Kao što je Marija žurno išla u Gorje, tako više od četrdeset godina dolazi u Međugorje. I mi se poput Elizabete trebamo pitati: „Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? (Lk 1,43)  Jesmo li se ojačali u Duhu Svetom kroz Njene riječi. Ondje gdje dolazi Marija trebaju se rađati proroci koji će Njenog Sina nositi u svijet. Blago nama ako smo povjerovali i Marijin „Veliča“ molimo životom.

Mnogi koji dolaze u Međugorje, na glas Marijine poruke mijenjaju živote. Svjedoče što im je Bog učinio u mjestu Marijina pohođenja.

Marijo koja nas pohađaš i hrabriš, koja nas štitiš i poučavaš, obnovi u nama  žar prvih dana Tvojeg pohođenja.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 30. svibnja 2023.

Majka nas poučava, hrabri i vodi naprijed

Približava se 42. godišnjica Gospinih ukazanja. Gospa nam je toliko puta rekla da je ovo vrijeme milosti. Neki se pitaju kako ovo može biti vrijeme milosti  u kojem se događaju ratovi, potresi, poplave, požari, epidemije, moralne izopačenosti, glad i druge nevolje. Ipak, ovo je vrijeme milosti jer nas Nebo nije zaboravilo i ostavilo nego nam šalje Majku koja nas poučava, hrabri i vodi naprijed.

Poput Mojsija koji je svoj narod izveo iz egipatskog ropstva, vodio ga kroz pustinju 40 godina i doveo do Obećane zemlje, tako i nas Kraljica mira sve ove godine želi izvesti iz ropstva grijeha kroz pokajanje i obraćenje i dovesti nas svome Sinu. Zato je Marija novi Mojsije, Mojsije našega vremena. Bog je progovorio Mojsiju iz gorućeg grma i poslao ga da spasi Izraelce. Ista Ljubav koja izgara za nas, poslala je Majku koja kaže: „Svevišnji me  šalje da vas vodim na putu svetosti.“(25.9.2021.)

Bog na Sinaju daje Mojsiju Deset zapovijedi a Gospa nas kroz poruke poziva da živimo te zapovijedi: Pozivam vas vratite se Bogu i Božjim zapovijedima, da vam bude dobro na zemlji i da iziđete iz ove krize u koju ste ušli jer ne slušate Boga koji vas ljubi.“(25.3.2022)

Sigurno je da smo mi danas u većem ropstvu od Izraelaca jer nam Bog ne šalje nekog između nas od ljudi da nas izbavi nego svoju Majku s neba. I mi smo narod tvrde šije, tvrdoglavi, spora shvaćanja čim trebaju tolike godine da nas Kraljica mira oblikuje. I kao što je Mojsije zagovarao za Izraelce koji su mrmljali, griješili i nisu slušali Jahvu tako i Gospa zagovara za nas:“ Ja sam s vama i zagovaram vas pred mojim Sinom Isusom da vam da jaku vjeru i nadu u bolju budućnost koju s vama želim izgraditi. “.(25.8.2022.)

Mojsije je doveo Izraelce do Obećane zemlje i umro. Jednoga dana i Gospina ukazanja u Međugorju će prestati. Majka nas je dovela do raskrižja i kaže:  Budućnost je na raskrižju…  Molite se sa mnom kako bi se ostvarilo ono što sam započela u Fatimi i ovdje. (25.2.2023.)

Danas odluči želiš li boravit u Obećanoj zemlji u kojoj kraljuju mir i ljubav  ili nastaviti putem propasti.


 

Duhovni poticaj Živo vrelo 29. svibnja 2023.

Sva nježnost svijeta u riječi Majka

Bog je svu nježnost skupio u jednu riječ koja glasi – Majka. Zato su nježnost i majka neodvojive. Nježnost je dobrodošlica svakom stvorenju koje se rađa i ona je okus raja. Crkva danas slavi posebnu Majku, svoju Majku Mariju. Marija  je rodila Isusa i na otajstven način rađa i Crkvu te postaje Majka Crkve.

Današnje Evanđelje po Ivanu donosi kako je uz križ Isusov stajala Majka njegova. Isus daje Mariju ljubljenom učeniku. Ljubljeni učenik nema imena jer predstavlja svakog od nas. Pod križem smo dobili Majku koja nas duhovno rađa za vječni život. Ona je uzor našim zemaljskim majkama. Tko je prva majka? Ona koja ne ostavlja svoje dijete, koja stoji uz križ svoga djeteta sa sklopljenim rukama i pogledom ohrabrenja. U odnosu „majka – dijete“ nema puno riječi nego puno ljubavi.

Marija je zajedno s apostolima iščekivala Duha Svetoga. Ona okuplja Crkvu oko sebe, ona je ona oko koje se Crkva okuplja i ona zagovara Crkvu kod svog Sina.

Imati Mariju za Majku nije samo povlastica nego i odgovornost. Pozvani smo nasljedovati Marijinu vjeru, ljubav i njeno izvršavanje volje Očeve. Pozvani smo kao Marija donositi ljudima  Isusa.

Kada dijete prestane slušati majčine savjete, brzo skrene s pravog puta i ima puno problema. To se dogodilo i u Crkvi. Udaljili smo se od Marijinog uzora u malenosti, poniznosti i molitvi. Ako se ne okupljamo oko Marije kao apostoli, tada nastaju krize i zablude. U jednoj poruci u Međugorju, Kraljica mira je rekla „Kada na zemlji ponestaje ljubavi, kada se ne pronalazi put spasenja, ja Majka dolazim da vam pomognem, da spoznate istinsku vjeru – živu i duboku – kako bih vam pomogla da istinski ljubite. Kao majka čeznem za vašom uzajamnom ljubavi, dobrotom i čistoćom.“ (2.1.2018.)

Gospa želi da mi obnovimo Crkvu. Kad su je vidioci pitali kako mogu obnoviti Crkvu, Gospa je rekla:“ Draga djeco, prvo obnovite sebe, obnovite svoje obitelji a ja ću vam pomoći da obnavljate druge“

Marija uvijek vodi Isusu i mi ne možemo bez Marije. “Od svih sredstava da zadobijemo Isusa Krista, Marija je najsigurnije, najlakše, najkraće i najsvetije” kaže sv. Ljudevit Montfortski.

Iako je Marija naša duhovna Majka  u Njoj ćeš naći skrb i brigu čak i za najmanje sitnice. Ona zna što trebaš. Ti si njezino dijete; ona te voli kao što je voljela Isusa. Kad je plakala zbog Isusa, ona je plakala i zbog tebe. Njezina je ljubav jača nego sva ljubav i pažnja koju ste ikada vidjeli zajedno. Sva ta ljubav doći će ti svakog trena ako joj se otvoriš. Posvećuj joj  se svaki dan, te će milosti  ljubavi teći tvojim poslom, molitvom i životom.

Marijo Majko Crkve, Majko naša, sve nas okupi oko sebe i vodi nas Isusu.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne