7.4 C
Međugorje
09.12.2222.

‘Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji’ tema je 14. Mariološko-marijanskog nacionalnog kongresa

14. Mariološko-marijanski nacionalni kongres na temu “Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji”, koji organizira Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Papinska međunarodna marijanska akademija PAMI i Župa sv. Jakova Međugorje, održat će se od petka 7. listopada do nedjelje 9. listopada u Međugorju.

Kongres ima međunarodnu razinu, te će se održavati na hrvatskome i talijanskome jeziku. Uz molitveni program održati će se ukupno 23 izlaganja o različitim temama koje se odnose na Međugorje.

Neke od njih su: Međugorje – doprinos novoj evangelizaciji u Crkvi otvorenoj sinodalnosti, Pape i Međugorje, Marijanska svetišta kao locus theologicus, Povijesno-spasenjski kairos međugorskih ukazanja, Značenje i kriteriji prosuđivanja marijanskih ukazanja u postteološkom vremenu, Ukazanja u Međugorju u kontekstu drugih marijanskih ukazanja u 20. Stoljeću – Moguće pastoralne implikacije, Fra Slavko Barbarić i Crkva prema Gospinim porukama, Mogućnosti kršćanskoga svjedočenja prema fra Slavku Barbariću, Međugorje – poziv i odaziv, Župna zajednica – „duhovni i crkveni stil svetišta“ i međugorska stvarnost, Međugorje kao izvor duhovnih zvanja, Ispovjedna praksa u Crkvi i međugorski obnoviteljski poticaji, Molitva krunice: „čist i nježan poljubac presvetoj Djevici“, Pobožnost, glazbena nadahnuća i izričaji štovanja Kraljice mira u Međugorju, Gospa u Isusovu životu i na križnom putu – Hod na Križevac i Podbrdo, Život i poslanje Majčina sela…

Predavači na kongresu su: Stefano Cecchin, Gian Matteo Roggio, mons. Vlado Košić, Tomislav Pervan, Ivan Dugandžić, Marinko Šakota, Danko Perutina, Branko Murić, Fran Ćorić, Josip Šimić, Veronika s. Nela Gašpar, Mladen Parlov, Josip Šimunović, Daniel Patafta, Andrea Filić, Anto Barišić, Serđo Ćavar, Nedjeljka s. Valerija Kovač, Ivan karlić, Petar Maskaljević, Veselka s. Stjepanka Stanić, Katica s. Katarina Koprek, Ivan Marčić, Lidija Miler, Tomislav Filić, Marija Pehar, Silvana Dragun…

Kompletan program 14. Mariološko-marijanskog nacionalnog kongresa dostupan je OVDJE.

povezano

Youtube kanal

Instagram

Kolumne